Religionsföreträdare kräver respekt för religiösa ritualer

Företrädare för trosgemenskaper kräver respekt för religiösa ritualer i Europa. Anledningen är ett möjligt omskärelseförbud i Island. Omskärelsen är ett ”viktigt inslag” i judendomen, betonade direktorn för direktorn för European Jewish Community Centre (EJCC), Avi Tawil, under tisdagen i EU-parlamentet. Ett förbud mot omskärelse eller mot den judiska traditionen går på ett ut.

Generalsekreteraren för biskopskommissionen inom EU, COMECE, Olivier Poquillon, sade att det planerade omskärelseförbudet i Island utgör en ”fara” för grundläggande rättigheter. Även den tyske kardinalen Reinhard Marx kritiserade skarpt i februari det planerade omskärelseförbudet. Lagförslaget är, enligt Marx, ”ett riskfyllt angrepp på religionsfriheten”.

Vice ordföranden för den kristdemokratiska arbetsgruppen inom EU-parlamentet för interkulturella aktiviteter och religiös dialog, Jan Olbrycht, betonade att friheten att ha egna ritualer är en del av religionen.

Isländska parlamentariker från fem olika partier lade i början av året fram ett lagförslag om ett förbud mot omskärelse av pojkar. Det stipulerar ett fängelsestraff på upp till sex år för den som tillfogar ett barn kroppslig skada eller en annan hälsomässig inskränkning genom ”avlägsnande av hela eller delar av könsorganen”. Parlamentet har ännu inte fattat något beslut i frågan. Island skulle om lagen antas bli det första land i Europa, där omskärelse av pojkar skulle vara förbjudet.

Kathpress 2018-04-11