Religionsfrihet blir temat för påvens nästa nyårsbudskap

Redan idag, tisdag den 13 juli, offentliggjorde Vatikanen i ett pressmeddelande temat för påvens nästa nyårsbudskap. I den katolska kyrkan firas den 1 januari som ”världsfredsdagen”. Påven brukar den dagen sända ett öppet brev med anknytning till fredsfrågorna till regeringarna runt om i världen. Världsfredsbudskapet den 1 januari 2011 kommer att stå under mottot ”Religionsfrihet – en väg till fred”

Bakom valet av tema ligger det faktum att en stor del av mänskligheten förvägras religionsfrihet. Religiösa minoriteter utsätts ofta för diskriminering, eller till och med våldsamma förföljelser.

I Vatikanens pressmeddelande heter det att det inte är acceptabelt att troende människor ska behöva förneka sin tro för att få sina medborgerliga rättigheter tillgodosedda. Mänskliga rättigheter får inte kopplas samman med något krav på en ateistisk eller agnostisk livsåskådning, framhåller man.

Religionsfriheten har sin grund i respekten för människovärdet, och den motverkar fundamentalistiska tänkesätt som använder den religiösa tron i manipulativa eller instrumentella syften. Religionsfriheten behöver i synnerhet stärkas i länder med starkt antireligiösa ideologier, eller i länder där en enstaka religion har fått monopolställning.

Den 1 januari firas som världsfredsdag inom den katolska kyrkan sedan år 1968, då det introducerades av påven Paulus VI. Årets fredsbudskap av påven Benedictus XVI har temat ”Vill du främja freden, bevara då skapelsen” och det handlar om sambanden mellan fredsfrågorna och miljöfrågorna.

Kathpress 2010-07-13