Religionsfrihet på Kuba välkomnas

Den kubanske ambassadören i Mexiko, Manuel Aguilera de la Paz, deltog i söndagens gudstjänst i Metropolitan katedralen i Mexico City. Gudstjänsten leddes av kardinal Norberto Rivera Carrera, ärkebiskop av Mexico City. I sin predikan nämnde kardinal Rivera Carrera särskilt att den kubanske ambassadören var närvarande, vilket var ett tecken på att han utövade sin rätt till religionsfrihet. ”Vi gläder oss mycket åt Din närvaro, eftersom den visar att Du praktiserar den rätt som nu är tydlig i Ditt land, nämligen religionsfriheten. Före ceremonin hade kardinal Rivera och ambassadören Aguilera de la Paz ett 45 minuter långt möte. Lokala medier uppger att de båda bland annat talade om påvens förestående besök till Kuba och Mexiko i slutet av mars. Ambassadören lät sig dock inte intervjuas. Kardinal Rivera Carrera sade att det kubanska folket kommer att ta emot påven ”med mycken tillgivenhet”. Han tillade också att: ”Vi är säkra på att befälhavaren (Fidel Castro) och president Raul (Castro) tar hand om alla detaljer i påven Benedictus XVI:s besök.”

Agenzia Fides 2012-02-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den kubanske ambassadören i Mexiko, Manuel Aguilera de la Paz, deltog i söndagens gudstjänst i Metropolitan katedralen i Mexico City. Gudstjänsten leddes av kardinal Norberto Rivera Carrera, ärkebiskop av Mexico City. I sin predikan nämnde kardinal Rivera Carrera särskilt att den kubanske ambassadören var närvarande, vilket var ett tecken på att han utövade sin rätt till religionsfrihet. ”Vi gläder oss mycket åt Din närvaro, eftersom den visar att Du praktiserar den rätt som nu är tydlig i Ditt land, nämligen religionsfriheten. Före ceremonin hade kardinal Rivera och ambassadören Aguilera de la Paz ett 45 minuter långt möte. Lokala medier uppger att de båda bland annat talade om påvens förestående besök till Kuba och Mexiko i slutet av mars. Ambassadören lät sig dock inte intervjuas. Kardinal Rivera Carrera sade att det kubanska folket kommer att ta emot påven ”med mycken tillgivenhet”. Han tillade också att: ”Vi är säkra på att befälhavaren (Fidel Castro) och president Raul (Castro) tar hand om alla detaljer i påven Benedictus XVI:s besök.”

Agenzia Fides 2012-02-13