Religionsfrihet på tronen

KJELL BLÜCKERT

Så glada vi alla blir när vi ser den nyförlovade prinsessan Madeleines lycka: strålande, stabil, kärleksfull och fylld av glädje. Så långt det medmänskliga. Prinsessan kommer troligen att fortsätta att vara en officiell person, medlem av kungahuset och arvfurstinna, nummer fyra till tronen. Med katoliken Christopher O’Neill som make och med eventuellt katolska barn aktualiseras frågan om den svenska religionsfriheten. Många tycker kanske att religionen är lika oviktig som monarkin, men så länge båda är grundlagsfästa fortsätter denna fråga att vara av principiellt yttersta vikt.

Prinsessans barn kan med nuvarande successionsordning bli utestängda från den svenska tronföljden. Är detta rimligt i ett mångkulturellt land? I den blivande prinsessgemålens hemland har det aldrig varit ett formellt hinder att vara katolik eller afroamerikan för att bli president, även om det tog lång tid innan det blev en Kennedy eller en Obama. I Sverige kan vi inte få en Kennedy. Det är det hög tid att ändra på. Ändra successionsordningen! Avskaffa statskyrkan! Gud välsigne prinsessan Madeleine och hennes fästman!

Kjell Blückert 2012-10-26

https://www.dn.se/nyheter/sverige/finansman-katolik-och-chelseafan

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-blir-brollopet_7615228.svd

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/protestant-och-katolik-inget-hinder_7614788.svd

https://www.dagen.se/nyheter/luthersk-prinsessa-far-katolsk-make/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article15666571.ab

https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt2012oktoberdecember/intervjumedriksmarskalksvantelindqvist.5.292a62ce13848168ac52a68.html

https://www.expressen.se/nyheter/hovet-bekraftar-det-blir-brollop-i-sommar/

https://www.dagen.se/dokument/starkt-kristet-stod-for-kungahuset/

https://www.dagen.se/dokument/kungen-maste-vara-lutheran/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

KJELL BLÜCKERT

Så glada vi alla blir när vi ser den nyförlovade prinsessan Madeleines lycka: strålande, stabil, kärleksfull och fylld av glädje. Så långt det medmänskliga. Prinsessan kommer troligen att fortsätta att vara en officiell person, medlem av kungahuset och arvfurstinna, nummer fyra till tronen. Med katoliken Christopher O’Neill som make och med eventuellt katolska barn aktualiseras frågan om den svenska religionsfriheten. Många tycker kanske att religionen är lika oviktig som monarkin, men så länge båda är grundlagsfästa fortsätter denna fråga att vara av principiellt yttersta vikt.

Prinsessans barn kan med nuvarande successionsordning bli utestängda från den svenska tronföljden. Är detta rimligt i ett mångkulturellt land? I den blivande prinsessgemålens hemland har det aldrig varit ett formellt hinder att vara katolik eller afroamerikan för att bli president, även om det tog lång tid innan det blev en Kennedy eller en Obama. I Sverige kan vi inte få en Kennedy. Det är det hög tid att ändra på. Ändra successionsordningen! Avskaffa statskyrkan! Gud välsigne prinsessan Madeleine och hennes fästman!

Kjell Blückert 2012-10-26

https://www.dn.se/nyheter/sverige/finansman-katolik-och-chelseafan

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-blir-brollopet_7615228.svd

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/protestant-och-katolik-inget-hinder_7614788.svd

https://www.dagen.se/nyheter/luthersk-prinsessa-far-katolsk-make/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article15666571.ab

https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt2012oktoberdecember/intervjumedriksmarskalksvantelindqvist.5.292a62ce13848168ac52a68.html

https://www.expressen.se/nyheter/hovet-bekraftar-det-blir-brollop-i-sommar/

https://www.dagen.se/dokument/starkt-kristet-stod-for-kungahuset/

https://www.dagen.se/dokument/kungen-maste-vara-lutheran/