Religionssociolog: Ingen motsättning mellan modernitet och religion

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Religionssociologen Peter I. Berger i Boston har på nytt tillbakavisat tesen att religionerna kommer att försvinna i ett längre perspektiv. Religion spelar nästan överallt i världen i dag en stor roll, sade den i Wien födde amerikanske forskaren i ett föredrag i samband med öppnandet av Centrum för religion och modernitet vid universitetet i Münster, Tyskland. ”Länge har vi haft fel uppfattning. Religion går väl ihop med modernitet och håller alls inte på att försvinna”, sade forskaren. Men i dag föds människor inte längre in i en religion, utan bestämmer sig enskilt.

Det nya Centrum för religion och modernitet (CRM) är en tvärvetenskapligt upprättad institution med 30 forskare och det skall intensifiera arbetet i forskarlaget Religion och politik, förklarade CRM:s talesperson Ulrich Willems vid det festliga öppnandet i måndags kväll i westfaliska Domstadt.

I forskarlaget Religion och politik Religion och politik medverkar ca 200 forskare från 11 nationer och 20 olika fack inom humaniora och socialvetenskap. Den tyska Förbundsregeringen och tyska delstater understödjer forskarlaget inom ramen för excellensinitiativ fram till oktober 2012 med 37 miljoner euro. Forskarlaget har ansökt om en förlängning till 2017.

Kathpress 2012-05-08

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Religionssociologen Peter I. Berger i Boston har på nytt tillbakavisat tesen att religionerna kommer att försvinna i ett längre perspektiv. Religion spelar nästan överallt i världen i dag en stor roll, sade den i Wien födde amerikanske forskaren i ett föredrag i samband med öppnandet av Centrum för religion och modernitet vid universitetet i Münster, Tyskland. ”Länge har vi haft fel uppfattning. Religion går väl ihop med modernitet och håller alls inte på att försvinna”, sade forskaren. Men i dag föds människor inte längre in i en religion, utan bestämmer sig enskilt.

Det nya Centrum för religion och modernitet (CRM) är en tvärvetenskapligt upprättad institution med 30 forskare och det skall intensifiera arbetet i forskarlaget Religion och politik, förklarade CRM:s talesperson Ulrich Willems vid det festliga öppnandet i måndags kväll i westfaliska Domstadt.

I forskarlaget Religion och politik Religion och politik medverkar ca 200 forskare från 11 nationer och 20 olika fack inom humaniora och socialvetenskap. Den tyska Förbundsregeringen och tyska delstater understödjer forskarlaget inom ramen för excellensinitiativ fram till oktober 2012 med 37 miljoner euro. Forskarlaget har ansökt om en förlängning till 2017.

Kathpress 2012-05-08