Renovering av Födelsekyrkan i Betlehem ”ett upprop till fred”

Den framgångsrika restaureringen av Födelsekyrkan i Betlehem ses av Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin som ”ett upprop, en förpliktelse till fred”. Det har den man som kan betraktas som nummer två i Vatikanen betonat i en officiell presentation av den nu så gott som slutförda renoveringen av Födelsekyrkan i Betlehem, ett arbete som har sträckt sig över flera år. Kardinalen betonade vid en sammankomst i Vatikanmuseerna den 6 december, att i det Heliga landet innebär uppropet till fred framför allt ”fred som en frukt av rättvisa”, så enligt presstjänsten Fides. Även den palestinske utrikesministern Riad al-Maliki deltog i sammankomsten. Det gäller en fred ”som mödosamt men uthålligt kan uppnås genom beredskap för försoning och ömsesidig respekt och genom en vilja till dialog och kärlek”.

Det ”tålmodiga, kompetenta och noggranna renoveringsarbetet” har, betonade kuriekardinalen, återigen gjort Födelsekyrkans praktfullhet synlig för alla. De skatter som finns i detta monument utgör ett ”enastående arv för mänskligheten”. Men det är ändå främst de troende som har anledning att glädja sig, eftersom det sorgfälliga restaureringsarbetet på ”denna heliga plats som är så viktig för de kristna” låter Guds hemlighet, honom som själv blev människa för vår frälsnings skull stråla fram än tydligare.

Kardinal Parolin tackade det grekisk-ortodoxa patriarkatet i Jerusalem, franciskanernas custos och det armenisk-apostoliska patriarkatet i Jerusalem, vilka tillsammans disponerar Födelsekyrkan, för det vittnesbörd som deras samarbete har inneburit. Han tackade också den palestinske presidenten Mahmoud Abbas som ”har tagit projektet till sitt hjärta”.

Direktorn för kyrkoutskottet vid presidentämbetet i Ramalla, Ramzi Khoury framförde i sitt tal ”å president Abbas vägnar en särskild och personlig inbjudan till Hans Helighet Påve Franciskus att nästa år besöka Palestina” för att delta i de officiella högtidligheterna med anledning av att restaureringen av Födelsekyrkan har slutförts. Utrikesminister al-Maliki berättade, att han är född i ett hus mitt emot Födelsekyrkan och att han som pojke brukade besöka den franciskanska skolan intill.

Man visade också en kort dokumentär om restaureringsarbetena. De tog sin början 2013 på initiativ av de tre kyrkorna som disponerar kyrkan enligt det så kallade Status Quo-avtalet. Omkring 400 personer, experter på restaureringsarbeten och annan specialistpersonal, har deltagit i arbetet på att återskapa den heliga platsens gamla glans. UNESCO har räknat kyrkan till de viktiga historiska byggnader som har löpt fara att förstöras.

Födelsekyrkan hör till de stora konstantinska sakralbyggena i det Heliga landet. När landet erövrades på 600-talet av de sassanidiska perserna, skonades Födelsekyrkan, kanske på grund av att de ”heliga tre kungarna” där avbildas med persisk klädedräkt. I sin nuvarande gestalt går kyrkan tillbaka på den förnyelse som ägde rum under det latinska kungarikets epok.

Kathpress 2019-12-09

Detta är en nyhetstext.