Replik: Förtydligande om Credo Lund

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Credo Lunds situation och relation till Akademiska Föreningen (AF) togs nyligen upp av Bengt Säfsten på Signums hemsida (”Tal om religiös åsiktspåverkan övertygar inte när kristen studentförening utesluts”). Det är vi i Credo Lunds styrelse tacksamma för. Dock skulle vi i styrelsen vilja göra en rättelse. Av Säfstens artikel att döma så är vi ännu inte uteslutna.

I verkligheten uteslöts vi ur AF redan i höstas. Detta då vår tydliga kristna identitet och därmed våra stadgar inte längre ansågs kompatibla med AF:s stadgar.

Vi har dock, i vänlig ton, fortsatt samtalen med AF och dess ledning. Anledningen till uteslutningen var just, som Säfsten skrev, AF:s paragraf nr 6 om förbud att bedriva religiös och/eller partipolitisk åsiktspåverkan. (Vad detta innebär diskuteras – för allt är ju egentligen en åsiktspåverkan i möten med människor.) Den framtida relationen mellan Credo Lund och AF får just framtiden utvisa. Under tiden respekterar vi deras beslut.

Enligt AF får ingen förening bli erkänd som studentförening av dem om föreningen tar ställning för en viss åsikt, partipolitiskt eller religiöst. (Trots att de arbetar för en mångfald.) Denna deras stadga går, som sagt, inte att förena med våra stadgar, då våra är tydligt kristna med evangeliet i centrum. Särskilt gäller detta paragraf 1 i Credo Lunds stadgar, vilken är missionsinriktad (del av denna stadga: ”Söka vinna andra för Kristus”). Credo Lunds arbete är såväl inåt- som utåtriktat i studentvärlden. Credo Lunds möten är öppna för alla och alla är välkomna till oss. Vi vill vara en förening med högt i tak, där människor tillåts att tycka olika, men ändå kan lära sig att respektera varandra.

Ytterst sett, anser vi i Credo, att denna konflikt med AF visar på en beröringsskräck vad gäller religion, en rädsla som återfinns inom många områden i samhället. Detta menar vi är ytterst sorgligt. Vi vill verka för en sund och öppen, intellektuell och apologetisk diskussion om kristen tro på universitetet där evangeliet förmedlas på ett relevant och utmanande sätt som visar styrkan i ett liv som kristen – som Jesu lärjunge.

Med Jesus i studentvärlden!

Jennifer Nyström,
genom styrelsen för Credo Lund, 2013-04-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Credo Lunds situation och relation till Akademiska Föreningen (AF) togs nyligen upp av Bengt Säfsten på Signums hemsida (”Tal om religiös åsiktspåverkan övertygar inte när kristen studentförening utesluts”). Det är vi i Credo Lunds styrelse tacksamma för. Dock skulle vi i styrelsen vilja göra en rättelse. Av Säfstens artikel att döma så är vi ännu inte uteslutna.

I verkligheten uteslöts vi ur AF redan i höstas. Detta då vår tydliga kristna identitet och därmed våra stadgar inte längre ansågs kompatibla med AF:s stadgar.

Vi har dock, i vänlig ton, fortsatt samtalen med AF och dess ledning. Anledningen till uteslutningen var just, som Säfsten skrev, AF:s paragraf nr 6 om förbud att bedriva religiös och/eller partipolitisk åsiktspåverkan. (Vad detta innebär diskuteras – för allt är ju egentligen en åsiktspåverkan i möten med människor.) Den framtida relationen mellan Credo Lund och AF får just framtiden utvisa. Under tiden respekterar vi deras beslut.

Enligt AF får ingen förening bli erkänd som studentförening av dem om föreningen tar ställning för en viss åsikt, partipolitiskt eller religiöst. (Trots att de arbetar för en mångfald.) Denna deras stadga går, som sagt, inte att förena med våra stadgar, då våra är tydligt kristna med evangeliet i centrum. Särskilt gäller detta paragraf 1 i Credo Lunds stadgar, vilken är missionsinriktad (del av denna stadga: ”Söka vinna andra för Kristus”). Credo Lunds arbete är såväl inåt- som utåtriktat i studentvärlden. Credo Lunds möten är öppna för alla och alla är välkomna till oss. Vi vill vara en förening med högt i tak, där människor tillåts att tycka olika, men ändå kan lära sig att respektera varandra.

Ytterst sett, anser vi i Credo, att denna konflikt med AF visar på en beröringsskräck vad gäller religion, en rädsla som återfinns inom många områden i samhället. Detta menar vi är ytterst sorgligt. Vi vill verka för en sund och öppen, intellektuell och apologetisk diskussion om kristen tro på universitetet där evangeliet förmedlas på ett relevant och utmanande sätt som visar styrkan i ett liv som kristen – som Jesu lärjunge.

Med Jesus i studentvärlden!

Jennifer Nyström,
genom styrelsen för Credo Lund, 2013-04-13