Representanter för Kina talade vid konferens i Vatikanen

Representanter för kinesiska hälsomyndigheter berättade vid en konferens om att motverka mänsklig trafficking i Vatikanen förra veckan att den kinesiska statens ansträngningar att slå ner på organhandel har resulterat i 220 arresteringar av ansvariga och att 100 offer räddats under de senaste åren.

Dr Haibo Wang, ställföreträdande chef för Kinas transplantations- och organdonationsstiftelse, presenterade dessa uppgifter som del av Kinas försök att övertyga det internationella medicinska samfundet om att landet inte längre samlar in organ från avrättade fångar för att sedan handla med.

Vid en presskonferens förra onsdagen bekräftade han att handeln med organ från fångar officiellt upphörde 2015 och att Kina nu aktivt motarbetar all illegal transplantationsverksamhet. Den underjordiska handeln, framförallt med njurar, genomförs inte längre på sjukhus utan i avlägsna, icke-medicinska anläggningar. Men Wang sade att de som ägnar sig åt denna illegala aktivitet ”blir allt smartare och svårare att identifiera”. För att motverka den har hälsovårdsministeriet och polisen nyligen har börjat övervaka kontakten mellan transplantationskandidater och potentiella förmedlare av organ via deras kommunikation i digitala kanaler och sociala medier. Vidare föreslår Kina ett ökat internationellt informationsutbyte även om det där finns behov av att lösa frågor om etik och integritet.

Konferensen i Vatikanen var stängd för nyhetsmedia. Förra året, vid en liknande konferens, pressades Wang och hans chef hårt av traffickingexperter om att Kina måste tillåta oberoende inspektioner för att säkerställa att landets insatser når upp till internationell standard. Kina har tidigare vägrat samarbeta med sådana inspektioner men har nu istället föreslagit inrättandet av en särskild arbetsgrupp inom WHO för att samordna olika internationella initiativ.

Kinas deltagande i ytterligare en konferens i Vatikanen ses som det senaste tecknet på ett ökat kulturellt och vetenskapligt utbyte mellan parterna, och kommer mitt i spekulationerna om, och indikationerna på, att en lösning kan vara nära av den svåra frågan om kinesiska biskopsutnämningar.

Catholic Herald, 2018-03-15