Riktlinjer för religionsrapportering i USA

Många klagar över att rapporteringen kring händelser som betraktas som religiösa ofta är okunnig och ytlig. I USA har The National Association of Broadcasters, eller NAB, ett nätverk för TV- och radioproducenter, tagit fram en verktygslåda för religionsrapportering, rapporterar Crux. Det är den andra verktygslådan i en serie kallad Awareness in Reporting, ungefär ”medveten rapportering”. Den första rörde medvetenhet om frågor som rör ras och etnisk härkomst.

Om katolska kyrkan säger verktygslådan att det finns ungefär 1,3 miljarder katoliker i världen (fler än övriga kristna gemenskaper sammanslagna) och att det är det största enskilda trossamfundet i USA. Man beskriver hur hierarkin ser ut i USA och länkar till den amerikanska biskopskonferensen. Den enda kristna gemenskapen utöver katolska kyrkan som har en egen post i verktygslådan är det nationella kristna rådet som omfattar 38 samfund.

Verktygslådans hemsida listar olika livsåskådningar i alfabetisk ordning, och inkluderar även ateism, sekulär humanism och ytterligare rörelser.

Syftet med verktygslådan är enligt Marcellus Alexander, som är ansvarig för utbildningsdelen av NAB, att vara ett redskap för samtal om religion och medvetenhet om nyanserna innan det uppstår konkreta problem. ”Religion är ett av de områden som har mängder av nyanser, stora skillnader mellan religioner, och stationerna har inte så stora resurser att själva söka information.”

I jakt på religiösa berättelser och skeenden ska reportrar ”väga sociala och teologiska sidor mot varandra, ”står det i verktygslådans översikt. ”Hur kan de ickereligiösa frågor som är rapporteringens fokus slå tillbaka på en trosgemenskaps religiösa identitet?”

På sidorna tas även upp att förståelsen av heliga texter kan variera även inom samfund och församlingar, och att tolkning inte ska göras av journalister som inte har adekvata teologiska kunskaper, utan överlåtas åt kvalificerade teologer.

”Att förstå en trosgemenskaps struktur hjälper till att förbättra rapporteringen. I princip varje trosgemenskap har olika inriktningar. Det finns sällan en representativ talesperson för en hel gemenskap.”

Att någonting liknande skulle vara en god hjälp för nyhetskanaler i den svenska kontexten behöver knappast sägas.

Red. 2018-10-29

Källor här och här