Satanister förlorar stämning om att få bort Gud från dollarsedlarna

En amerikansk federal appellationsdomstol har i ett utslag avvisat en satanist från Chicago som hade lämnat in en stämning för att få bort mottot In God We Trust [skulle på svenska motsvara ungefär ”Vi hoppas på Gud” eller ”Vi litar på Gud” – övers. anm.] från de amerikanska dollarsedlarna. I utslaget från 31 maj i år skriver domstolen att en ”rimlig betraktare inte skulle uppfatta mottot på sedlarna som en religiös utsaga”.

Chicagobon Kenneth Mayle, som beskriver sig själv som en ”icke-teistisk satanist” lämnade in stämningen för ett år sedan och när en lägre domstol avvisade den överklagade han till den domstol som nu fällt sitt utslag. 36-åringen har i en intervju sagt att när han går omkring med och använder sedlarna med mottot In God We Trust känner han sig utsatt för ett tvång att delta i en ”undergiven ritual” genom att sprida ett religiöst meddelande som han inte sympatiserar med. Mayle vill inte använda kredit- eller bankkort på grund av avgifterna och de säkerhetsrisker han ser.

Domstolen fann emellertid att mottot på sedlarna ”påminner om andra sätt på vilket sekulära symboler anknyter till nationens religiösa arv”, ungefär som uttrycket ”en nation under Gud” i den speciella lojalitetsförklaring som alla amerikaner reciterar för att vörda flaggan.

En liknande stämning resulterade i samma utslag i en annan federal appellationsdomstol, bara dagarna före den nu aktuella. Där hade en grupp ateister och humanister argumenterat att mottot på sedlarna tvingade dem att ”bära, omfamna och proselytera för ett stötande budskap” på ett sätt som kränker deras egen trosuppfattning”.

Också en judiskt troende hade inlämnat en stämning vid samma domstol med motiveringen att det är synd att skriva ut Guds namn och gå omkring med det på ett sätt som gör att det kan förstöras. I dessa fall hade en lägre domstol avvisat stämningarna med motivet att kontanttransaktioner inte kan anses utgöra tvingande proselytism. Appellationsdomstolen instämde sedan i detta yttrande och tillade att de klagande misslyckades med att ”visa en särskild statlig avsikt att kränka, begränsa eller förtrycka andra religiösa uppfattningar” genom ett motto på en dollarsedel. Och även om de klagande själva föredrog kontanter av princip menade domstolen att de inte är tvingade att inneha sedlar på grund av de andra betalningsformer som finns.

Frasen In God We Trust är den amerikanska statens officiella motto. Det uppträdde först på mynt så tidigt som 1864. Enligt en lag från 1956 måste all officiell amerikansk valuta ha mottot tryckt på sig. Mottot har mött flera stämningar sedan 1970, vilka alla regelbundet har avvisats av olika domstolar runt om i landet.

Catholic News Agency, 2018-06-09