Satsning på utbildning av fattiga i Peru

Den katolska biståndsorganisationen Caritas Peru och den kommunala organisationen Center med tjänster för yrkesutbildning och utveckling [Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo, CAPLAB] har skrivit på en avtal och institutionellt samarbete. Avtalet varar i två år och syftar till att främja mänsklig utveckling. Överenskommelsen berör följande områden: yrkesutbildning i såväl stad som land, mikro-kredit program, lärarutbildning, informationstjänst angående områden med arbetstillfällen, främjande av egenföretagande samt prevention mot användning av droger.

I ett meddelande som har sänts till nyhetsbyrån Fides heter det att ett av de första projekten är att förbättra livsvillkoren för de ungdomar – boende i provinsen Tarma i centrala Peru – mellan 15 och 25 års ålder som är i riskzonen.

Center med tjänster för yrkesutbildning och utveckling grundades 1996 och koordinerar utbildningsprojekt i 12 regioner i Peru. Caritas Peru är en biståndsorganisation inom den katolska kyrkan och har 48 kontor, är närvarande i nästan varje större stad i landet.

Agenzia Fides 2013-06-08

https://www.caritas.org.pe/noticias_en_red.html