Signum nr 2: EU skyddar konfessionella friskolor

Nu på fredag, den 9 mars, utkommer det nya numret av Signum. Vi vill särskilt göra uppmärksam på en artikel med ett mycket aktuellt tema, nämligen frågan om konfessionella friskolor. Hedvig Bernitz, lektor i konstitutionell rätt vid Stockholms universitet, är en av Sveriges främsta experter på juridiken kring friskolor. I en artikel i senaste Signum reder hon ut vad som gäller i den frågan. Slutsatsen som hon drar är mycket tydlig och synnerligen intressant, nämligen att EU-rätten ger ett mycket starkt skydd för rätten att driva konfessionella friskolor i Sverige. EU-rätten verkar i praktiken göra det omöjligt för Sverige att förbjuda konfessionella friskolor. Ett sådant förbud skulle nämligen  vara oförenligt med EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet.

Bernitz slår i sin artikel fast: ”De politiska partier i Sverige som argumenterar för ett förbud mot konfessionella friskolor synes inte ha beaktat de europarättsliga problem som detta skulle innebära. Som ovan visats är det svårt att se hur ett förbud skulle kunna genomföras utan att bryta mot EU-rätten och Europakonventionen. Att starta en skola är en EU-rättslig rättighet utan begränsningar vad gäller typ av skola och typ av huvudmän.”

Den mycket anmärkningsvärda artikeln av Hedvig Bernitz presenteras i den 8 minuter långa videofilmen här nedan av Fredrik Heiding, redaktör för Signum på nätet, och av Ulf Jonsson, Signums chefredaktör.

Eller klicka till vänster på rektangeln i ljudfilen med samma innehåll nedan

Artikeln finns tillgänglig i sin helhet här på Signums hemsida från fredag förmiddag.

Fredrik Heiding

Ulf Jonsson

Se också SVT Aktuellt av den 6 mars, debattsamtal mellan Olle Burell (skolborgarråd i Stockholms stad) och Elisabeth Sandlund (ledarskribent på tidningen Dagen), ca 27 minuter in i programmet via denna länk här

Läs mer här:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6899626

https://www.expressen.se/debatt/nu-stanger-vi-dorren-for-religiosa-friskolor/

https://www.dagen.se/nyheter/forbud-mot-religiosa-friskolor-blir-omojligt-1.1111308?paywall=true

Red. 2018-03-07 / 08

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu på fredag, den 9 mars, utkommer det nya numret av Signum. Vi vill särskilt göra uppmärksam på en artikel med ett mycket aktuellt tema, nämligen frågan om konfessionella friskolor. Hedvig Bernitz, lektor i konstitutionell rätt vid Stockholms universitet, är en av Sveriges främsta experter på juridiken kring friskolor. I en artikel i senaste Signum reder hon ut vad som gäller i den frågan. Slutsatsen som hon drar är mycket tydlig och synnerligen intressant, nämligen att EU-rätten ger ett mycket starkt skydd för rätten att driva konfessionella friskolor i Sverige. EU-rätten verkar i praktiken göra det omöjligt för Sverige att förbjuda konfessionella friskolor. Ett sådant förbud skulle nämligen  vara oförenligt med EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet.

Bernitz slår i sin artikel fast: ”De politiska partier i Sverige som argumenterar för ett förbud mot konfessionella friskolor synes inte ha beaktat de europarättsliga problem som detta skulle innebära. Som ovan visats är det svårt att se hur ett förbud skulle kunna genomföras utan att bryta mot EU-rätten och Europakonventionen. Att starta en skola är en EU-rättslig rättighet utan begränsningar vad gäller typ av skola och typ av huvudmän.”

Den mycket anmärkningsvärda artikeln av Hedvig Bernitz presenteras i den 8 minuter långa videofilmen här nedan av Fredrik Heiding, redaktör för Signum på nätet, och av Ulf Jonsson, Signums chefredaktör.

Eller klicka till vänster på rektangeln i ljudfilen med samma innehåll nedan

Artikeln finns tillgänglig i sin helhet här på Signums hemsida från fredag förmiddag.

Fredrik Heiding

Ulf Jonsson

Se också SVT Aktuellt av den 6 mars, debattsamtal mellan Olle Burell (skolborgarråd i Stockholms stad) och Elisabeth Sandlund (ledarskribent på tidningen Dagen), ca 27 minuter in i programmet via denna länk här

Läs mer här:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6899626

https://www.expressen.se/debatt/nu-stanger-vi-dorren-for-religiosa-friskolor/

https://www.dagen.se/nyheter/forbud-mot-religiosa-friskolor-blir-omojligt-1.1111308?paywall=true

Red. 2018-03-07 / 08