Signum nr 4 utkommer den 22 juni

Enligt utgivningsplanen skulle årets fjärde nummer av Signum ha utkommit i dag, fredag den 12 juni. Men eftersom det visade sig att viktiga delar av det redaktionella materialet inte kunde bli klart förrän alldeles nyligen, har vi beslutat att denna gång trycka Signum en vecka senare än ursprungligen planerat. Det innebär att nummer 4 utkommer först måndagen den 22 juni, alltså omedelbart efter midsommarhelgen. Vi hoppas på förståelse för detta från prenumeranternas sida. Men när numret väl dimper ner i brevlådan den 22 juni så kommer man att upptäcka att det rör sig om ett extra tjockt nummer (72 istället för 64 sidor) med ett synnerligen intressant innehåll.

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén var i Rom i början av maj månad och mötte då påven Franciskus och kardinal Kurt Koch, som är ansvarig för katolska kyrkans relationer till andra kristna samfund. I Signums redaktion beslöt vi att, i kölvattnet av dessa möten, göra frågan om förhållandet mellan Svenska kyrkan och katolska kyrkan till en tyngdpunkt i vårt nya nummer. I slutet av maj respektive i början av juni månad gjorde vi två utförliga intervjuer med ärkebiskop Jackelén och kardinal Koch, där vi bad dem att beskriva de aktuella ekumeniska relationerna mellan Svenska kyrkan och den katolska kyrkan, så här några veckor efter att de mötts i Rom. Tonläget i intervjuerna är välvilligt och korrekt, samtidigt som det blir mycket tydligt att man på centrala punkter drar åt helt olika håll. I Signums ledare kommenterar vi denna utveckling, i synnerhet den problematiska frånvaron av ett gemensamt mål för det ekumeniska arbetet, och vad detta kan få för följder inför uppmärksammandet av 500-årsminnet av reformationen år 2017.

Ekumenik och reformationsminne behandlas i ytterligare ett par artiklar i nya Signum. Men vid sidan om det temat finns också mycket annat i numret. I år är det 500 år sedan kyrkoläraren Teresa av Avila föddes och hennes liv och tänkande presenteras ingående i en artikel av Ingrid Lindström Leo. En annan person vars liv också presenteras är den nyligen saligförklarade ärkebiskopen Oscar Romero. I numret återvänder vi också till både Thomas Merton och Tomas Tranströmer. Och vi bjuds på en mycket kvalificerad artikel om förhållandet mellan medvetandet och hjärnan, det som traditionellt har kallats kropp- och själ-problemet.

Ja, mer än så ska jag nog inte avslöja nu om innehållet i nästa utgåva av Signum. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, brukar det heta. Det kanske inte alltid stämmer, men i det här fallet kan jag nog utlova att det faktiskt lönar sig att vänta en vecka extra på Signums spännande och givande sommarläsning.

Ulf Jonsson 2015-06-12