Sjögren i SvD om gudlösa och postkristna svenskar

Kulturskribenten och kritikern John Sjögren har en läsvärd recensionsartikel i dagens Svenska Dagbladet, kulturdelen. Sjögrens artikel ”Är svenskar gudlösa eller bara postkristna?” utgår från David Thurfjells nyligen publicerade bok Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen. David Thurfjell är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Red. 2015-06-08

Artikel finns här via denna länk

Boken har också uppmärksammats i en artikelserie i Dagens Nyheter, se denna länk här