Skillnader i etik minskar kyrkornas trovärdighet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Prefekten för Påvliga rådet för de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch, avslutade sitt av många uppmärksammade besök i Sobotica, Serbien, i samband med kanoniseringsprocessen för kardinal Stepinac, med ett föredrag med titeln ”Den ekumeniska situationen i dag”. Närvarande var biskopen i Subotica, Ivan Penze vidare nuntien, ärkebiskop Orlando Antonini, samt ärkebiskop Stanislav Hocevar. Kardinalen återvände till Rom på fredagen.

Koch fastslog att Jesu önskan ”att de alla må vara ett” ännu inte uppfyllts och att det uppenbarligen krävs mer tid för detta. ”Kyrkosplittringen står uppenbart helt i strid med Kristi vilja, det väcker anstöt i världen och är till skada för det heliga uppdraget att förkunna evangelium för hela skapelsen.” För att komma vidare på vägen mot ett förverkligande av de kristnas enhet krävs det ”omvändelser, bön och teologi i ekumenikens anda”. Endast i en atmosfär av ”andlig ekumenik” kan en teologisk dialog fortsätta.

I de hittillsvarande samtalen har man visserligen lyckats överbrygga gamla konfessionella motsättningar genom nytolkning, ”men i dag har det uppstått nya, stora skiljaktigheter, som handlar om etik, särskilt social- och bioetik”. Den problematiska genusintegreringen, Gender Mainstreaming rörande äktenskap, familj och sexualitet är minst av allt befordrande för ekumeniken.

Dagens ekumenik måste besluta sig för att möta dessa utmaningar. När kyrkorna och de kyrkliga gemenskaperna inte är i stånd att tala med en röst när det gäller vår tids etiska frågor ”kommer den kristna rösten i samhället att höras allt mindre”, varnade kardinal Koch. På det här sättet förlorar nämligen kyrkorna en stor del av sin trovärdighet.

Kardinalen gick också in på förföljelsen av talrika kristna i världen, som drabbar flera kyrkor. ”Det kan vara en pant för ett snabbare förverkligande av de kristnas enhet, då martyriets utsäde redan i sig är en pant för kyrkornas tillväxt genom nya troende”, betonade han.

Kathpress 2015-05-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Prefekten för Påvliga rådet för de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch, avslutade sitt av många uppmärksammade besök i Sobotica, Serbien, i samband med kanoniseringsprocessen för kardinal Stepinac, med ett föredrag med titeln ”Den ekumeniska situationen i dag”. Närvarande var biskopen i Subotica, Ivan Penze vidare nuntien, ärkebiskop Orlando Antonini, samt ärkebiskop Stanislav Hocevar. Kardinalen återvände till Rom på fredagen.

Koch fastslog att Jesu önskan ”att de alla må vara ett” ännu inte uppfyllts och att det uppenbarligen krävs mer tid för detta. ”Kyrkosplittringen står uppenbart helt i strid med Kristi vilja, det väcker anstöt i världen och är till skada för det heliga uppdraget att förkunna evangelium för hela skapelsen.” För att komma vidare på vägen mot ett förverkligande av de kristnas enhet krävs det ”omvändelser, bön och teologi i ekumenikens anda”. Endast i en atmosfär av ”andlig ekumenik” kan en teologisk dialog fortsätta.

I de hittillsvarande samtalen har man visserligen lyckats överbrygga gamla konfessionella motsättningar genom nytolkning, ”men i dag har det uppstått nya, stora skiljaktigheter, som handlar om etik, särskilt social- och bioetik”. Den problematiska genusintegreringen, Gender Mainstreaming rörande äktenskap, familj och sexualitet är minst av allt befordrande för ekumeniken.

Dagens ekumenik måste besluta sig för att möta dessa utmaningar. När kyrkorna och de kyrkliga gemenskaperna inte är i stånd att tala med en röst när det gäller vår tids etiska frågor ”kommer den kristna rösten i samhället att höras allt mindre”, varnade kardinal Koch. På det här sättet förlorar nämligen kyrkorna en stor del av sin trovärdighet.

Kardinalen gick också in på förföljelsen av talrika kristna i världen, som drabbar flera kyrkor. ”Det kan vara en pant för ett snabbare förverkligande av de kristnas enhet, då martyriets utsäde redan i sig är en pant för kyrkornas tillväxt genom nya troende”, betonade han.

Kathpress 2015-05-30