SKR: Kristna ungdomar diskrimineras i skolan

I dag, onsdag den 19 februari, publicerar Svenska Dagbladet debattartikeln Många unga kristna känner sig kränkta. Artikeln är skriven av presidiet för Sveriges kristna råd (SKR), och den är undertecknad bland andra av kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, och av Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén.

Debattartikeln i Svenska Dagbladet bygger på en rapport som SKR har tagit fram, Unga troende i samhället. Rapporten bygger på en enkätundersökning, där 393 kristna ungdomar intervjuats om huruvida de blivit kränkta för sin kristna tros skull i skolan eller i andra miljöer. De tillfrågade ungdomarna kommer från olika samfund, bland annat från katolska, ortodoxa, lutherska och frikyrkliga församlingar. Nästan hälften (49 %) av de ungdomar som svarat på enkäten säger att de upplevt sig kränkta på grund av sin tro. Det är en betydligt högre andel än genomsnittet av ungdomarna i det svenska samhället. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor uppger 14,2 % av alla ungdomar i Sverige att de upplevt sig kränkta på grund av diskriminering.

Inte minst verkar skolan vara platsen där många kristna ungdomar i Sverige upplever sig diskriminerade på grund av sin tro. Kränkningarna kommer inte bara från andra elever utan också från lärarna. Drygt en fjärdedel av de tillfrågade ungdomarna uppger att de blivit kränkta av sina lärare i skolan på grund av sin tro.

Artikeln i Svenska Dagbladet finner man via denna länk:

https://www.svd.se/manga-unga-kristna-upplever-sig-krankta

Rapporten från SKR finner man via denna länk:

https://www.skr.org/wp-content/uploads/2020/02/20200219-rapport-unga-troende-i-samhallet-sveriges-kristna-rad.pdf

Red. 2010-02-19