Solidaritet på och med Sri Lanka

Efter attentaten på påskdagen med 320 döda har tills vidare allt mässfirande ställts in i Sri Lanka. ”Alla kyrkor i landet har ställt in sina gudstjänster”, sade biskop Valence Mendis på tisdagen i samtal med den världsvida katolska biståndsorganisationen Kirche in Not om situationen. De troende har uppmanats att inte samlas i grupper, för att förhindra ytterligare attentat. Det råder ”allmän larmberedskap” och utegångsförbud, sade Mendis. Han är stiftsbiskop av Chilaw, som ligger åtta mil norr om huvudstaden Colombo på den sydasiatiska önationens västkust.

Det är bara ungefär fem mil från Chilaw till Negombo. Den katolska kyrkan S:t Sebastian i Negombo är en av de tre platser där självmordsbombare detonerade sprängladdningar under påskmässan. Detta skedde ungefär samtidigt även i S:t Antoniuskyrkan i Colombo, ett älskat vallfartsmål, samt ungefär 25 mil längre bort i Batticaloa, där den protestantiska Zionskyrkan drabbades.

”De tre kyrkorna var fulla av troende, det var ju påskdagen”, sade biskop Mendis. I kyrkorna dödade många fler människor än i hotellen. ”Dessa attentat kom helt oväntat, särskilt som vi under de senaste sju – åtta åren har haft det mycket lugnt”, förklarade biskopen. Även samexistensen mellan religioner har, bortsett från smärre incidenter, präglats av lugn.

”Vi kan inte förstå detta brutala våld. Det är brott mot mänskligheten”, sade biskop Mendis. ”Vi blev brutalt berövade vår påskfrid. Påskdagen blev en sorgens dag. Människorna begråter sina anhöriga.” På tisdagen begravs åtskilliga av offren; regeringen har även förklarat den 23 april som nationell sorgedag.

Ännu har ingen grupp tagit på sig bombattentaten. Sri Lanks regering anser att den inhemska islamistgruppen National Thowheeth Jama’aath (NTJ) är ansvarig. Myndigheterna undersöker även om gruppen hade internationellt stöd.

Sri Lanka var fram till år 2009 skådeplatsen för ett decennier långt inbördeskrig mellan tamiler och singaleser. Rapporten Religionsfreiheit weltweit (Religionsfrihet i världen) från Kirche in Not dokumenterar för åren 2016–2018 flera överfall på religiösa minoriteter, utförda av buddhistiska och hinduiska extremister. Speciella islamistiska övergrepp nämner rapporten inte, men påpekar att ”den religiösa harmonin och enheten i landet är bräcklig. Den ”djupa splittringen” i Sri Lanka har ”stark religiös prägel”.

Även om den egna religiösa gemenskapen var den som drabbades mest av attentaten, påpekade biskop Mendis även att det bland de dödade och skadade människorna fanns representanter för olika religioner. ”Vi måste möta denna situation med tro och mod”, sade Mendis: ”Därtill behöver vi även böner och solidaritet från människor över hela världen, så att fred och endräkt åter kan uppstå i vårt land.”

Kathpress 2019-04-23