Spansk kardinal: nya andliga rörelser ger hopp

I samband med ungdomsfestivalen ”Mladifest” i Medjugorje i tisdags kallade den spanske kardinalen Juan José Omella nyligen de nya andliga rörelserna i kyrkan för en stor källa till hopp för den katolska kyrkan i Europa. Mitt ibland all den sekularisering som han ser i sitt ärkestift Barcelona finns även en ”ny generation människor som läser och praktiserar evangeliet på ett nytt sätt”. De utgör en mängd ”gemenskaper av gröna kvistar som på ett levande sätt förmedlar tron vidare och arbetar för andra, och därigenom bär vittnesbörd”, förklarade kardinal Omella i en intervju med den österrikiska nyhetsbyrån Kathpress.

Mer specifikt syftade kardinal Omella på grupper som Communione e Liberazione, Emmaus, Ephata, Katolsk aktions grupper och även Medjugorjes bönegrupper som allesamman har fått fotfäste under det senaste decenniet och som har gett kyrkan ett nytt ansikte utåt. Omella förklarade vidare att det som utmärker dessa grupper är ett aktivt böneliv i gemenskap och att de har åtagit sig uppgifter som riktar sig mot deras medmänniskor, som till exempel de som drabbats av fattigdom, hemlösa eller människor i fängelse. Enligt kardinalens uppfattning är ”ungdomarna inte samhällets och kyrkans framtid, utan dess samtid, genom att de på nya sätt fortsätter apostlarnas verksamhet”.

Det ”gamla Europa”, där den apostoliska entusiasmen och de kristna rötterna ibland framstår som helt försvunna, får nu enligt kardinal Omellas uppfattning uppleva ”den helige Andes andedräkt, vars vindar drar fram över askan och låter glödrester framträda för att på så vis tända nya eldar”. I denna process menade kardinalen sig se att tros- och pilgrimsorter som Medjugorje, Lourdes och Fatima har en särskild roll att spela. De understödjer det som håller på att hända eftersom så många människor på dessa platser ”blir berörda av Gud och jungfru Maria, deras liv får en ny inriktning och de påbörjar ett nytt apostoliskt liv präglat av tro”. Ofta är det fråga om att deras ögon på nytt öppnas för saker som de har slutat lägga märke till och som måste återerövras – som till exempel framför allt blicken för ”det stora under att det är Herren som blir närvarande i ett litet stycke bröd, i ordet som vi förkunnar och i gemenskapen”.

Kardinal Omella förklarade vidare att för ungdomar har det blivit särskilt viktigt med stora religiösa tillställningar som kretsar kring tron, som till exempel ”Mladfest” eller Världsungdomsdagarna som Johannes Paulus II var initiativtagare till. ”För unga är det till stor hjälp att träffa andra som delar samma tro och hopp och som gör det möjligt för dem att möta Jesus Kristus. Det visar dem att de inte är ensamma och befriar dem från rädslan att tro och hjälper dem att lägga sina liv i Guds händer.” Det viktiga är emellertid inte antalet personer som samlas, eftersom ”Gud inte ägnar sig åt matematik; när det kommer till honom räknas var och en. För en enda låter han tusentals andra stå tillbaka.”

Kathpress 2022-08-03

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I samband med ungdomsfestivalen ”Mladifest” i Medjugorje i tisdags kallade den spanske kardinalen Juan José Omella nyligen de nya andliga rörelserna i kyrkan för en stor källa till hopp för den katolska kyrkan i Europa. Mitt ibland all den sekularisering som han ser i sitt ärkestift Barcelona finns även en ”ny generation människor som läser och praktiserar evangeliet på ett nytt sätt”. De utgör en mängd ”gemenskaper av gröna kvistar som på ett levande sätt förmedlar tron vidare och arbetar för andra, och därigenom bär vittnesbörd”, förklarade kardinal Omella i en intervju med den österrikiska nyhetsbyrån Kathpress.

Mer specifikt syftade kardinal Omella på grupper som Communione e Liberazione, Emmaus, Ephata, Katolsk aktions grupper och även Medjugorjes bönegrupper som allesamman har fått fotfäste under det senaste decenniet och som har gett kyrkan ett nytt ansikte utåt. Omella förklarade vidare att det som utmärker dessa grupper är ett aktivt böneliv i gemenskap och att de har åtagit sig uppgifter som riktar sig mot deras medmänniskor, som till exempel de som drabbats av fattigdom, hemlösa eller människor i fängelse. Enligt kardinalens uppfattning är ”ungdomarna inte samhällets och kyrkans framtid, utan dess samtid, genom att de på nya sätt fortsätter apostlarnas verksamhet”.

Det ”gamla Europa”, där den apostoliska entusiasmen och de kristna rötterna ibland framstår som helt försvunna, får nu enligt kardinal Omellas uppfattning uppleva ”den helige Andes andedräkt, vars vindar drar fram över askan och låter glödrester framträda för att på så vis tända nya eldar”. I denna process menade kardinalen sig se att tros- och pilgrimsorter som Medjugorje, Lourdes och Fatima har en särskild roll att spela. De understödjer det som håller på att hända eftersom så många människor på dessa platser ”blir berörda av Gud och jungfru Maria, deras liv får en ny inriktning och de påbörjar ett nytt apostoliskt liv präglat av tro”. Ofta är det fråga om att deras ögon på nytt öppnas för saker som de har slutat lägga märke till och som måste återerövras – som till exempel framför allt blicken för ”det stora under att det är Herren som blir närvarande i ett litet stycke bröd, i ordet som vi förkunnar och i gemenskapen”.

Kardinal Omella förklarade vidare att för ungdomar har det blivit särskilt viktigt med stora religiösa tillställningar som kretsar kring tron, som till exempel ”Mladfest” eller Världsungdomsdagarna som Johannes Paulus II var initiativtagare till. ”För unga är det till stor hjälp att träffa andra som delar samma tro och hopp och som gör det möjligt för dem att möta Jesus Kristus. Det visar dem att de inte är ensamma och befriar dem från rädslan att tro och hjälper dem att lägga sina liv i Guds händer.” Det viktiga är emellertid inte antalet personer som samlas, eftersom ”Gud inte ägnar sig åt matematik; när det kommer till honom räknas var och en. För en enda låter han tusentals andra stå tillbaka.”

Kathpress 2022-08-03

Detta är en nyhetstext.