Ställningstagande från kidnappad jesuitpater

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nedanstående pressmeddelande publicerades i dag (15 mars 2013) och är skrivet av jesuitpater Franz Jalics. Jalics är från Ungern och levde i många år i Argentina. I uttalandet (Stellungnahme von P. Franz Jalics SJ) beskriver han situationen på 1970-talet och säger, att han inte kan bedöma vilken roll Jorge Mario Bergoglio – nu påven Franciscus – kan ha haft i samband med att Jalics blev kidnappad.

Ställningstagande av pater Franz Jalics SJ

Sedan 1957 levde jag i Buenos Aires. År 1974 flyttade jag tillsammans med en medbroder till Favela, ett slumkvarter i staden. Det gjorde jag utifrån en inre önskan att leva Evangeliet och för att uppmärksamma den förfärliga fattigdomen. Jag flyttade dit med tillstånd från ärkebiskop Aramburu och den dåvarande provinsialen [chef för jesuitprovins] pater Jorge Mario Bergoglio. Vi bodde i slumkvarteret och fortsatte med att undervisa vid universitetet.

I den dåvarande situationen som liknade ett inbördeskrig mördades inom ett till två år omkring 30 000 människor, såväl vänsterorienterade gerillamän som oskyldiga i civilbefolkningen, av militärjuntan. I slumkvarteret hade vi båda ingen kontakt vare sig med juntan eller med gerillan. Vår position i sammanhanget blev föremål för missförstånd också i kyrkliga kretsar, på grund av bristen på information på den tiden och på grund av målmedveten desinformation. Under denna tid förlorade vi kontakten med vår medarbetare, en lekman som anslöt sig till gerillan. När soldaterna i juntan nio månader senare tog honom tillfånga och förhörde honom, fick de veta att han [lekmannen] stod i förbindelse med oss. Soldaterna antog att även vi båda hade något med gerillan att göra, och därför häktades vi.

Efter ett fem dagar långt förhör släppte en officer, som ledde utfrågningen, oss fria med orden: ”Patres [Fäder], Ni är oskyldiga. Jag kommer att se till att Ni kan återvända till slumkvarteret.” Denna försäkran till trots, blev vi på ett obegripligt sätt fasthållna under fem månader, med förbundna ögon och fastkedjade. Jag kan inte bedöma vilken roll som pater Bergoglio hade i detta händelseförlopp.

Efter det att vi blev frisläppta lämnade jag Argentina. Först flera år senare hade vi båda möjligheten att samtala med pater Bergoglio, som under tiden hade blivit ärkebiskop av Buenos Aires, om händelserna. Därpå firade vi gemensamt en offentlig mässa [gudstjänst] och vi omfamnade varandra högtidligt. Jag har försonat mig med dessa händelser och betraktar för min del detta som ett avslutat kapitel.

Jag önskar påven Franciscus all Guds välsignelse i sitt ämbete.

15 mars 2013

P. Franz Jalics SJ

Översättning till svenska gjord av Signums redaktion.

https://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2013-03-15/stellungnahme-von-p-franz-jalics-sj

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nedanstående pressmeddelande publicerades i dag (15 mars 2013) och är skrivet av jesuitpater Franz Jalics. Jalics är från Ungern och levde i många år i Argentina. I uttalandet (Stellungnahme von P. Franz Jalics SJ) beskriver han situationen på 1970-talet och säger, att han inte kan bedöma vilken roll Jorge Mario Bergoglio – nu påven Franciscus – kan ha haft i samband med att Jalics blev kidnappad.

Ställningstagande av pater Franz Jalics SJ

Sedan 1957 levde jag i Buenos Aires. År 1974 flyttade jag tillsammans med en medbroder till Favela, ett slumkvarter i staden. Det gjorde jag utifrån en inre önskan att leva Evangeliet och för att uppmärksamma den förfärliga fattigdomen. Jag flyttade dit med tillstånd från ärkebiskop Aramburu och den dåvarande provinsialen [chef för jesuitprovins] pater Jorge Mario Bergoglio. Vi bodde i slumkvarteret och fortsatte med att undervisa vid universitetet.

I den dåvarande situationen som liknade ett inbördeskrig mördades inom ett till två år omkring 30 000 människor, såväl vänsterorienterade gerillamän som oskyldiga i civilbefolkningen, av militärjuntan. I slumkvarteret hade vi båda ingen kontakt vare sig med juntan eller med gerillan. Vår position i sammanhanget blev föremål för missförstånd också i kyrkliga kretsar, på grund av bristen på information på den tiden och på grund av målmedveten desinformation. Under denna tid förlorade vi kontakten med vår medarbetare, en lekman som anslöt sig till gerillan. När soldaterna i juntan nio månader senare tog honom tillfånga och förhörde honom, fick de veta att han [lekmannen] stod i förbindelse med oss. Soldaterna antog att även vi båda hade något med gerillan att göra, och därför häktades vi.

Efter ett fem dagar långt förhör släppte en officer, som ledde utfrågningen, oss fria med orden: ”Patres [Fäder], Ni är oskyldiga. Jag kommer att se till att Ni kan återvända till slumkvarteret.” Denna försäkran till trots, blev vi på ett obegripligt sätt fasthållna under fem månader, med förbundna ögon och fastkedjade. Jag kan inte bedöma vilken roll som pater Bergoglio hade i detta händelseförlopp.

Efter det att vi blev frisläppta lämnade jag Argentina. Först flera år senare hade vi båda möjligheten att samtala med pater Bergoglio, som under tiden hade blivit ärkebiskop av Buenos Aires, om händelserna. Därpå firade vi gemensamt en offentlig mässa [gudstjänst] och vi omfamnade varandra högtidligt. Jag har försonat mig med dessa händelser och betraktar för min del detta som ett avslutat kapitel.

Jag önskar påven Franciscus all Guds välsignelse i sitt ämbete.

15 mars 2013

P. Franz Jalics SJ

Översättning till svenska gjord av Signums redaktion.

https://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2013-03-15/stellungnahme-von-p-franz-jalics-sj