Stannar Oxford i detta tåg?

av FREDRIK HEIDING
En anekdot om Albert Einstein berättar att han på Victoria Station i London ska ha frågat konduktören: ”Stannar Oxford i detta tåg?” Hans relativitetsteori förenklat tolkad säger att observatörens utgångspunkt är avgörande för vad han eller hon ser. Perspektivet styr förståelsen av verkligheten. Och då är det inte givet att man som tågresenär måste undra: ”Stannar detta tåg i Oxford.”

Victoria Station, London.
Foto: Wikipedia Commons.

Jag kommer att tänka på denna anekdot när jag läser en sammanfattning av, och framförallt kommentarerna till, en nyligen genomförd enkätundersökning om utomeuropeiska migranters syn på det svenska samhället. 6 500 utomeuropeiska migranter har besvarat frågor om värderingar som bedöms vara relevanta vad gäller integration. Studien täcker ett antal områden: arbete, familj, sexualitet, religion med mera.

I Dagens Nyheter relateras undersökningen dels till en muslimsk familj som intervjuas, dels till ”Kulturkartan” över världen som visar att Sverige är ett extremt ovanligt land, beläget högt uppe i högra hörnet av kartan, vilket innebär att värderingar som ”värnar individens självförverkligande, tolerans samt ett rationellt och sekulärt tänkande” står högt i kurs.

Resultatet visar att av de utomeuropeiska migranter som deltagit i undersökningen har en stor del närmat sig ”svenska värderingar” och börjat omfatta dem eller i alla fall förstå dessa. Undersökningen pekar på assimilation i någon mening. Sedan måste man ta hänsyn till bortfallet, vilket också görs i Dagens Nyheters artikel [länk här]. De som inte har velat svara har troligtvis markant avvikande värderingar från de genomsnittligt ”svenska”.

När det gäller synen på sexualitet och relationer blir kontrasterna tydligast, också för de invandrare som annars acklimatiserat sig. Artikeln i DN konstaterar att: ”Toleransen för homosexuella är betydligt lägre [bland utomeuropeiska migranter än andra svenskar]. Betydligt fler anser att sex före äktenskapet, skilsmässor och aborter är oacceptabelt.”

Bi Puranen, vid Institutet för framtidsstudier och med många års erfarenhet av den svenska delen av World Value Studies, kommenterar undersökningen. Hon konstaterar: ”Som vi kan visa sker det förändringar i hur migranterna ser på de här sakerna men det är inte tillräckligt. Där finns det fortfarande väldigt mycket kvar att göra.”

En sådan kommentar, som liknar den som Moderaternas Ulf Kristersson ger, bygger på att ”de andra” givetvis bara har att lära sig ”av oss”. Men det går att vända på perspektivet. Är det verkligen självklart, ja odiskutabelt, att svenska värderingar ligger helt rätt när det gäller frågor om familjeliv, sexualitet och samlevnad? Och är en sekulariserad övertygelse definitivt sundare än en religiös?

Kanske kan migranter – om de nu är muslimer, katoliker eller ortodoxa kristna – bidra till debatten när de värnar om äktenskapets helighet, livets okränkbarhet och sexualitetens ram i en relation präglad av trohet? Också gudsfrågan och religionens betydelse för människans existentiella dimension kan migranter kanske upplysa sekulariserade svenskar om. Tänk om ett liv med Gud och en solid moral skänker glädje snarare än förtryck.

Det kan tyckas provocerande och orimligt att ens behöva utsätta sina inarbetade föreställningar för utifrån kommande prövning. Men tolerans, som lyfts fram som en typiskt svensk attityd, borde också inbegripa förmågan att leva med att det kan finnas andra övertygelser än ens egna.

Visst kan det medges att bristande språkkunskaper i svenska är ett hinder för integration. Och allt religioner har att erbjuda är inte alltid konstruktivt. Det är ingen större konst att peka på problem. Men något av det som är annorlunda kan berika det svenska samhället.

Albert Einstein.
Wikimedia Commons.

Tolerans är minimum, men man kan gå ett steg längre och testa huruvida främmande värderingar kan vara värda att satsa på. Anekdoten om Einstein överförd i detta sammanhang inspirerar oss då till att komplettera frågan ”Integreras invandrare i det svenska samhället?” med en annan fråga: ”Integreras Sverige i den övriga världen?”

Fredrik Heiding 2019-04-12

Artikel in Dagens Nyheter via länken här

Läs också Moderaternas partiledare, Ulf Kristersson kommentarer till Dagens Nyheter här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av FREDRIK HEIDING
En anekdot om Albert Einstein berättar att han på Victoria Station i London ska ha frågat konduktören: ”Stannar Oxford i detta tåg?” Hans relativitetsteori förenklat tolkad säger att observatörens utgångspunkt är avgörande för vad han eller hon ser. Perspektivet styr förståelsen av verkligheten. Och då är det inte givet att man som tågresenär måste undra: ”Stannar detta tåg i Oxford.”

Victoria Station, London.
Foto: Wikipedia Commons.

Jag kommer att tänka på denna anekdot när jag läser en sammanfattning av, och framförallt kommentarerna till, en nyligen genomförd enkätundersökning om utomeuropeiska migranters syn på det svenska samhället. 6 500 utomeuropeiska migranter har besvarat frågor om värderingar som bedöms vara relevanta vad gäller integration. Studien täcker ett antal områden: arbete, familj, sexualitet, religion med mera.

I Dagens Nyheter relateras undersökningen dels till en muslimsk familj som intervjuas, dels till ”Kulturkartan” över världen som visar att Sverige är ett extremt ovanligt land, beläget högt uppe i högra hörnet av kartan, vilket innebär att värderingar som ”värnar individens självförverkligande, tolerans samt ett rationellt och sekulärt tänkande” står högt i kurs.

Resultatet visar att av de utomeuropeiska migranter som deltagit i undersökningen har en stor del närmat sig ”svenska värderingar” och börjat omfatta dem eller i alla fall förstå dessa. Undersökningen pekar på assimilation i någon mening. Sedan måste man ta hänsyn till bortfallet, vilket också görs i Dagens Nyheters artikel [länk här]. De som inte har velat svara har troligtvis markant avvikande värderingar från de genomsnittligt ”svenska”.

När det gäller synen på sexualitet och relationer blir kontrasterna tydligast, också för de invandrare som annars acklimatiserat sig. Artikeln i DN konstaterar att: ”Toleransen för homosexuella är betydligt lägre [bland utomeuropeiska migranter än andra svenskar]. Betydligt fler anser att sex före äktenskapet, skilsmässor och aborter är oacceptabelt.”

Bi Puranen, vid Institutet för framtidsstudier och med många års erfarenhet av den svenska delen av World Value Studies, kommenterar undersökningen. Hon konstaterar: ”Som vi kan visa sker det förändringar i hur migranterna ser på de här sakerna men det är inte tillräckligt. Där finns det fortfarande väldigt mycket kvar att göra.”

En sådan kommentar, som liknar den som Moderaternas Ulf Kristersson ger, bygger på att ”de andra” givetvis bara har att lära sig ”av oss”. Men det går att vända på perspektivet. Är det verkligen självklart, ja odiskutabelt, att svenska värderingar ligger helt rätt när det gäller frågor om familjeliv, sexualitet och samlevnad? Och är en sekulariserad övertygelse definitivt sundare än en religiös?

Kanske kan migranter – om de nu är muslimer, katoliker eller ortodoxa kristna – bidra till debatten när de värnar om äktenskapets helighet, livets okränkbarhet och sexualitetens ram i en relation präglad av trohet? Också gudsfrågan och religionens betydelse för människans existentiella dimension kan migranter kanske upplysa sekulariserade svenskar om. Tänk om ett liv med Gud och en solid moral skänker glädje snarare än förtryck.

Det kan tyckas provocerande och orimligt att ens behöva utsätta sina inarbetade föreställningar för utifrån kommande prövning. Men tolerans, som lyfts fram som en typiskt svensk attityd, borde också inbegripa förmågan att leva med att det kan finnas andra övertygelser än ens egna.

Visst kan det medges att bristande språkkunskaper i svenska är ett hinder för integration. Och allt religioner har att erbjuda är inte alltid konstruktivt. Det är ingen större konst att peka på problem. Men något av det som är annorlunda kan berika det svenska samhället.

Albert Einstein.
Wikimedia Commons.

Tolerans är minimum, men man kan gå ett steg längre och testa huruvida främmande värderingar kan vara värda att satsa på. Anekdoten om Einstein överförd i detta sammanhang inspirerar oss då till att komplettera frågan ”Integreras invandrare i det svenska samhället?” med en annan fråga: ”Integreras Sverige i den övriga världen?”

Fredrik Heiding 2019-04-12

Artikel in Dagens Nyheter via länken här

Läs också Moderaternas partiledare, Ulf Kristersson kommentarer till Dagens Nyheter här