Stor stenåldersbosättning upptäckt nära Jerusalem

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Motza väster om Jerusalem har man vid utgrävningar funnit resterna efter den hittills största kända förhistoriska boplatsen i området väster om Jordanfloden. Bosättningen omfattar en yta av minst 25 hektar och torde vid sin höjdpunkt ha haft ända upp till 3000 invånare enligt vad ledande företrädare för den israeliska myndigheten för studiet av antiken förklarade i tisdags (16 juli 2019). Bosättningen ligger på platsen för en kommande ny tillfartsväg till Jerusalem.

Fynden som har gjorts under de gångna månaderna, däribland talrika gravgåvor, vittnar om invånarnas internationella handelsförbindelser. Man har bland annat funnit alabasterpärlor från Egypten, ett knivblad av obsidian från vad som idag är Turkiet, snäckskal från Döda havet och från Medelhavet liksom karneol från Negevöknen eller från Sinai.

Enligt arkeologerna har man vidare frilagt grundmurar av sten till privata och officiella byggnader, offentliga platser, lagerutrymmen och gator. Fynd av ben vittnar om det hittills äldsta kända belägget för tämjandet av getter. Enligt den biträdande utgrävningsledaren Jacob Vardi tyder fynden på att platsen har hyst en bofast befolkning. Man har sålunda haft boskap samt ägnat sig åt trädgårdsskötsel och jordbruk.

Utöver lämningarna från stenåldern, har arkeologerna på platsen funnit föremål från bronsåldern och från de romerska och bysantiska epokerna, vidare från korsfarartiden. Utgrävningarna kommer inom kort att avslutas. Fynden kommer under de närmast följande åren att utvärderas och offentliggöras.

Områdets ansvarige arkeolog, Amit Re’em har sagt till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA, att myndigheten för studiet av antiken diskuterar möjligheten att upprätta ett besökscentrum, sedan man har avslutat bygget av den nya vägen. Man avser vidare, att med 3-D-teknik dokumentera de fyra hektar som man har frilagt i avsikt att göra fyndplatsen digitalt tillgänglig i detalj.

Kathpress 2019-07-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Motza väster om Jerusalem har man vid utgrävningar funnit resterna efter den hittills största kända förhistoriska boplatsen i området väster om Jordanfloden. Bosättningen omfattar en yta av minst 25 hektar och torde vid sin höjdpunkt ha haft ända upp till 3000 invånare enligt vad ledande företrädare för den israeliska myndigheten för studiet av antiken förklarade i tisdags (16 juli 2019). Bosättningen ligger på platsen för en kommande ny tillfartsväg till Jerusalem.

Fynden som har gjorts under de gångna månaderna, däribland talrika gravgåvor, vittnar om invånarnas internationella handelsförbindelser. Man har bland annat funnit alabasterpärlor från Egypten, ett knivblad av obsidian från vad som idag är Turkiet, snäckskal från Döda havet och från Medelhavet liksom karneol från Negevöknen eller från Sinai.

Enligt arkeologerna har man vidare frilagt grundmurar av sten till privata och officiella byggnader, offentliga platser, lagerutrymmen och gator. Fynd av ben vittnar om det hittills äldsta kända belägget för tämjandet av getter. Enligt den biträdande utgrävningsledaren Jacob Vardi tyder fynden på att platsen har hyst en bofast befolkning. Man har sålunda haft boskap samt ägnat sig åt trädgårdsskötsel och jordbruk.

Utöver lämningarna från stenåldern, har arkeologerna på platsen funnit föremål från bronsåldern och från de romerska och bysantiska epokerna, vidare från korsfarartiden. Utgrävningarna kommer inom kort att avslutas. Fynden kommer under de närmast följande åren att utvärderas och offentliggöras.

Områdets ansvarige arkeolog, Amit Re’em har sagt till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA, att myndigheten för studiet av antiken diskuterar möjligheten att upprätta ett besökscentrum, sedan man har avslutat bygget av den nya vägen. Man avser vidare, att med 3-D-teknik dokumentera de fyra hektar som man har frilagt i avsikt att göra fyndplatsen digitalt tillgänglig i detalj.

Kathpress 2019-07-16