Storbrand har förstört Brasiliens nationalmuseum

Det tidigare kejserliga palatset i Rio de Janeiro, som inrymde Brasiliens nationalmuseum, har härjats av brand. Det är landets största vetenskapliga institution och tillika Latinamerikas största museum för naturhistoria och folklivsforskning. Hur många av de närmare 20 miljoner artefakterna som kunnat räddas är oklart, men enligt uppgift har ingen människa skadats.

Branden utbröt på söndagens kväll och orsakerna är oklara. Hur som helst befinner sig byggnaden i ett mycket dåligt tillstånd. Enligt uppgifter i medierna har medel anslagna för bevarandet av den historiska byggnaden inte utbetalats sedan 2014 på grund av finanskrisen i Rio de Janeiro. En tredjedel av utställningslokalerna har spärrats för allmänheten.

År 1818 grundade den portugesiske kungen Joao VI museet i centrum av Rio de Janeiro. Senare flyttades det till Sao-Cristo-Vao-palatset, som i början av 1800-talet blev hemvist för den portugisiska kungafamiljen. Senare residerade den brasilianska kejsarfamiljen här fram till utropandet av republiken 1889. Den ligger i stadsparken Quinta da Boa Vista i centrum av Rio.

Museet har inhyst bland annat paleontologiska, botaniska etnologiska och geologiska samlingar. Även omkring 700 artefakter från det äldsta Egypten, såväl som grekiska och romerska, fanns här, liksom 12 000 år gamla skelett, de äldsta någonsin funna i Amerika.

Kathpress 2018-09-03