Storbritannien: skola förbjuder kristna möten

En kristen förening har förbjudits att organisera frivilliga bönemöten och bibelstudier på en gymnasieskola i Storbritannien som en effekt av den brittiska regeringens nya anti-terroriststrategi. Detta rapporterade den brittiska dagstidningen The Sunday Times på söndagen.

Toni Coulton, chef för Festive, en stiftelse som stödjer kristet arbete på landets gymnasieskolor sade i artikeln: ”Skolledningen tycker inte om att eleverna erbjuds kristna möten och orsaken de uppger är regeringens anti-terrorstrategi.” Han uppgav vidare att det inte någonstans har funnits något konkret klagomål på olämpligt uppförande från de elever som frivilligt och efter lektionstid har gått på kristna möten. Beslutet att införa förbudet på skolan, som inte nämns vid namn uppges vara det första kända fallet med hur kristna aktiviteter stoppas under förevändning att vilja motverka extremism.

I artikeln intervjuades också Andrea Williams, chef för Christian Legal Centre som hjälper kristna organisationer med juridiska frågor: ”Någonting har gått allvarligt snett i vårt land om unga människor inte tillåts mötas för normal kristen samvaro. Det är svårt att tro att sådant skulle utgöra något hot mot landets säkerhet.”

I den brittiska regeringens dokument för anti-terroristrategin Prevent Strategy från 2014 framgår att den vill förhindra alla aspekter av terrorhot mot Storbritannien. Dokumentet nämner uttryckligt islamistisk extremism och högerextremism men säger ingenting om kristna. Däremot talas det om att förebygga en allmänt och odefinierad ”icke våldsam extremism”.

Dave Landrum vid organisationen Evangelical Alliance sade i artikeln i The Sunday Times att alla självklart måste ta ansvar för att motverka våldsbejakande radikalisering men ”att bunta ihop kristna grupper med extremister är helt oacceptabelt. I ett fritt samhälle måste den sortens nonsens tillbakavisas å det bestämdaste”.

The Sunday Times, 2016-06-05

Se också:

Katolsk kritik mot otydliga begrepp i den brittiska regeringens anti-terrorstrategi, via denna länk här

Thomas Idergards artikel med kritik mot den svenska regeringens otydliga begrepp om att stoppa statsbidrag till trossamfund som bidrar till ”polarisering” och ovilja att tala om våldsbejakande radikalisering utifrån referens till Storbritannien (innan det nu aktuella fallet blev känt) och aktuella svenska opinionsströmningar. Via denna länk här