Stridsberg om Vallquist: ”elegant som en lindanserska”

Den 20 december inträdestalade Sara Stridsberg i Svenska Akademien. Hon tecknade personligt, inkännande och utifrån sin egen horisont minnet av sin företrädare Gunnel Vallquist. ”Ur denna nya tid av frihet från gamla gudar och förbud och förbannelser når en annan röst fram genom den kakofoni av röster som kallas offentlighet: en ensam, katolsk kvinna som talar om tro och helighet och fromhet, med en auktoritet och en styrka och en klarhet som ännu … står som ett elektriskt kraftfält över boksidorna.” Läs hela talet här

Red. 2016-12-22

Läs även Therese Erikssons krönika i Svenska Dagbladet här