Strikt överenskommelse mellan Vatikanen och Tysklands biskopar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I samband med den särskilda synodala vägen i katolska kyrkan i Tyskland har relationerna mellan kyrkoledningen i Vatikanen och de katolska biskoparna i Tyskland tidvis varit mycket anspända. Så ingrep Vatikanen på påven Franciskus direkta uppdrag för en dryg månad sedan, den 16 februari, och förbjöd de tyska biskoparna att besluta om stadgar för ett så kallat ”Synodalt utskott”, något som de själva hade kommit överens om att göra, trots tydliga varningar om att kyrkoledningen i Vatikanen inte skulle acceptera ett sådant steg. Bara någon dag innan de skulle ha fattat beslutet om stadgarna ändrade sig  biskoparna och följde påvens beslut.

I dag, fredag den 22 mars, har en delegation med sex tyska biskopar varit i Vatikanen och förhandlat direkt med några av påvens närmaste medarbetare hur man framöver ska hantera situationen. Från Vatikanens sida deltog kardinalerna Fernandez, Koch, Parolin, Prevost, Roche, samt ärkebiskop Iannone. Från Tyskland deltog biskoparna Bätzing, Ackermann, Gerber, Kohlgraf, Meier och Overbeck.

Nu i kväll har deltagarna i dagens möte offentliggjort ett gemensamt pressmeddelande om dagens förhandlingar. I pressmeddelandet heter det att samtalen förts i en konstruktiv atmosfär, och att man behandlat en del teologiska frågor som har diskuterats inom ramen för den synodala vägen i Tyskland, och att man har identifierat punkter där man är ense och punkter där man är oense. Man har dessutom gjort en överenskommelse om att träffas regelbundet framöver för att diskutera den vidare utvecklingen av den synodala processen i Tyskland.

De tyska biskoparna har i överenskommelsen accepterat att samtalen ska tjäna till att de konkreta formerna för synodalitet i kyrkan i Tyskland ska utvecklas i överensstämmelse med den katolska kyrkolagen, med resultaten från kyrkans globala synodala process, samt i överensstämmelse med Andra Vatikankonciliets lära om kyrkan. Biskoparna har också förpliktat sig till att alla förslag om nya synodala strukturer i kyrkan i Tyskland måste skickas in till Vatikanen för ett så kallat nihil obstat. I praktiken innebär detta att de tyska biskoparna nu har förpliktat sig att inte införa några nya synodala reformer alls av kyrkans strukturer i Tyskland utan att dessa i förväg har godkänts av kyrkoledningen i Vatikanen.

Kathpress 2024-03-22

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I samband med den särskilda synodala vägen i katolska kyrkan i Tyskland har relationerna mellan kyrkoledningen i Vatikanen och de katolska biskoparna i Tyskland tidvis varit mycket anspända. Så ingrep Vatikanen på påven Franciskus direkta uppdrag för en dryg månad sedan, den 16 februari, och förbjöd de tyska biskoparna att besluta om stadgar för ett så kallat ”Synodalt utskott”, något som de själva hade kommit överens om att göra, trots tydliga varningar om att kyrkoledningen i Vatikanen inte skulle acceptera ett sådant steg. Bara någon dag innan de skulle ha fattat beslutet om stadgarna ändrade sig  biskoparna och följde påvens beslut.

I dag, fredag den 22 mars, har en delegation med sex tyska biskopar varit i Vatikanen och förhandlat direkt med några av påvens närmaste medarbetare hur man framöver ska hantera situationen. Från Vatikanens sida deltog kardinalerna Fernandez, Koch, Parolin, Prevost, Roche, samt ärkebiskop Iannone. Från Tyskland deltog biskoparna Bätzing, Ackermann, Gerber, Kohlgraf, Meier och Overbeck.

Nu i kväll har deltagarna i dagens möte offentliggjort ett gemensamt pressmeddelande om dagens förhandlingar. I pressmeddelandet heter det att samtalen förts i en konstruktiv atmosfär, och att man behandlat en del teologiska frågor som har diskuterats inom ramen för den synodala vägen i Tyskland, och att man har identifierat punkter där man är ense och punkter där man är oense. Man har dessutom gjort en överenskommelse om att träffas regelbundet framöver för att diskutera den vidare utvecklingen av den synodala processen i Tyskland.

De tyska biskoparna har i överenskommelsen accepterat att samtalen ska tjäna till att de konkreta formerna för synodalitet i kyrkan i Tyskland ska utvecklas i överensstämmelse med den katolska kyrkolagen, med resultaten från kyrkans globala synodala process, samt i överensstämmelse med Andra Vatikankonciliets lära om kyrkan. Biskoparna har också förpliktat sig till att alla förslag om nya synodala strukturer i kyrkan i Tyskland måste skickas in till Vatikanen för ett så kallat nihil obstat. I praktiken innebär detta att de tyska biskoparna nu har förpliktat sig att inte införa några nya synodala reformer alls av kyrkans strukturer i Tyskland utan att dessa i förväg har godkänts av kyrkoledningen i Vatikanen.

Kathpress 2024-03-22