Sturmark avvisar en traditionell form av ateism

ULF JONSSON  Christer Sturmark, ordförande för förbundet Humanisterna, förklarar i en ny intervju att tron på Gud inte behöver strida mot vetenskapen. Han säger dessutom att gudstron kommer att ha plats i framtidens samhälle. Därmed distanserar han sig från en vanlig, traditionell form av  ateism.

I Sveriges Radio pågår just nu en temavecka kring ämnet ”Vad ska man tro på?”. Man belyser frågan om den religiösa trons roll i vår egen tid, som ju präglas av både postsekulära och ateistiska tankeströmningar. Programserien i Sveriges Radio tar delvis avstamp i besöket av den kände brittiske ateisten Richard Dawkins i Stockholm i början av september (se artiklar om Dawkins Stockholmsbesök här,  här  och här i Signum). Man ställer frågan om den ateistiska rörelse som Dawkins representerar är ett tecken på att religionens tid är förbi eller om den snarare är en bekräftelse på religionens återkomst. Det visar sig att knappast någon tror att religionen är på utdöende.

Anmärkningsvärt tydligt uttrycker sig Christer Sturmark, ordförande för förbundet Humanisterna. I helgens utgåva av programmet Människor och tro säger han att det inte behöver finnas någon motsättning mellan vetenskap och religion. Han säger dessutom att han tror att religionen kommer att finnas kvar också i framtidens samhälle. I ett samtal med Per Ewert från den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet säger Sturmark ordagrant så här:

”Jag tror att en del religiösa uttryck kommer sakta men säker tyna bort. Jag tänker på mer fundamentalistiska religiösa positioner som är antivetenskapliga – evolutionsförnekare och så. Men däremot tror jag att det kan finnas kvar en annan sorts religiositet, där man har ett gudsbegrepp som är väldigt transcendent, som liksom ligger utanför tid och rum och som påverkar som en slags första startare. De föreställningarna – jag delar dem inte personligen –men de föreställningarna behöver inte komma i konflikt med vetenskapen, och därför tror jag att de kan samexistera.”

Sturmarks tydliga ställningstagande är mycket välkommet och är väl värt att lägga märke till. Det innebär givetvis inte att han så att säga har bytt sida och själv antagit någon form av religiös övertygelse. Men det innebär däremot att Sturmark nu offentligt distanserar sig från en av de mest centrala övertygelserna i den moderna ateismen ända sedan upplysningstiden, nämligen övertygelsen att en vetenskaplig världsbild är oförenlig med tron på Gud. Det är anmärkningsvärt.

En mycket stor del av den moderna ateismens företrädare, exempelvis Ingemar Hedenius och Richard Dawkins, hävdar att vetenskapligt tänkande – i synnerhet i form av naturvetenskap – är oförenligt med tron på Guds existens, oavsett om det gäller immanenta eller transcendenta gudsföreställningar. Hedenius på sin tid menade att själva gudsbegreppet som sådant är självmotsägande och omöjligt att förena med ”den vetenskapliga världsbilden”. Och Richard Dawkins betraktar vetenskap och religion som varandras direkta motsatser och menar att naturvetenskapen kan användas för att bevisa att det är ytterst osannolikt att Gud existerar. Sturmark å sin sida menar alltså däremot att vetenskapligt tänkande går att förena med ”ett gudsbegrepp som är väldigt transcendent”, där man tänker sig att Gud existerar utanför tid och rum. Det är en viktig punkt, inte minst eftersom sådana gudsuppfattningar är centrala inom både judendom, kristendom och islam.

Personligen är jag inte särskilt överraskad av Christer Sturmarks nya intervju, eftersom vi känner varandra rätt väl och ofta har träffats och diskuterat dessa frågor tillsammans (vilket för övrigt alltid brukar vara roligt och ske i en öppen och trevlig atmosfär). För även om han själv inte tror på Gud, har jag aldrig fått intrycket av att han är en scientist i strikt bemärkelse. Scientister som Dawkins betraktar gudstron som ett slags naturvetenskaplig hypotes som kan vederläggas med enbart rent naturvetenskapliga metoder. Men en sådan direkt linje från naturvetenskap till religion verkar Christer Sturmark inte vara anhängare till. Kanske hänger det ihop med att han är medveten om att även naturvetenskapen bygger på förutsättningar av icke-naturvetenskaplig karaktär, exempelvis av epistemologiskt och metafysiskt slag.

Det ska bli intressant att se vart den svenska religionsdebatten tar vägen nu när Sturmark så tydligt öppnat för en försoning mellan vetenskap och religion, och samtidigt har deklarerat att religionen har en framtid också på våra breddgrader. Hans nya intervju borde kunna bidra till ett öppnare och mer konstruktivt offentligt samtal om den religiösa tron och dess roll framöver.

Ulf Jonsson 2012-10-21

 

Läs Christer Sturmarks egen kommentar på denna länk:

https://www.sturmark.se/?p=1140

 

Se även följande:

Ulf Jonsson: Vatikanens naturvetenskapliga tankesmedja  (Signum 1 / 2011)

Christoffer Skogholt: Från Big bang till hjärnan (Signum 6 / 2008)

Filosofiska rummet, SR P1, söndag 21 okt: Vad ska man tro på?

Filosofiska rummet, SR P1, söndag 14 okt: Livets mening i en sekulär kultur

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

ULF JONSSON  Christer Sturmark, ordförande för förbundet Humanisterna, förklarar i en ny intervju att tron på Gud inte behöver strida mot vetenskapen. Han säger dessutom att gudstron kommer att ha plats i framtidens samhälle. Därmed distanserar han sig från en vanlig, traditionell form av  ateism.

I Sveriges Radio pågår just nu en temavecka kring ämnet ”Vad ska man tro på?”. Man belyser frågan om den religiösa trons roll i vår egen tid, som ju präglas av både postsekulära och ateistiska tankeströmningar. Programserien i Sveriges Radio tar delvis avstamp i besöket av den kände brittiske ateisten Richard Dawkins i Stockholm i början av september (se artiklar om Dawkins Stockholmsbesök här,  här  och här i Signum). Man ställer frågan om den ateistiska rörelse som Dawkins representerar är ett tecken på att religionens tid är förbi eller om den snarare är en bekräftelse på religionens återkomst. Det visar sig att knappast någon tror att religionen är på utdöende.

Anmärkningsvärt tydligt uttrycker sig Christer Sturmark, ordförande för förbundet Humanisterna. I helgens utgåva av programmet Människor och tro säger han att det inte behöver finnas någon motsättning mellan vetenskap och religion. Han säger dessutom att han tror att religionen kommer att finnas kvar också i framtidens samhälle. I ett samtal med Per Ewert från den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet säger Sturmark ordagrant så här:

”Jag tror att en del religiösa uttryck kommer sakta men säker tyna bort. Jag tänker på mer fundamentalistiska religiösa positioner som är antivetenskapliga – evolutionsförnekare och så. Men däremot tror jag att det kan finnas kvar en annan sorts religiositet, där man har ett gudsbegrepp som är väldigt transcendent, som liksom ligger utanför tid och rum och som påverkar som en slags första startare. De föreställningarna – jag delar dem inte personligen –men de föreställningarna behöver inte komma i konflikt med vetenskapen, och därför tror jag att de kan samexistera.”

Sturmarks tydliga ställningstagande är mycket välkommet och är väl värt att lägga märke till. Det innebär givetvis inte att han så att säga har bytt sida och själv antagit någon form av religiös övertygelse. Men det innebär däremot att Sturmark nu offentligt distanserar sig från en av de mest centrala övertygelserna i den moderna ateismen ända sedan upplysningstiden, nämligen övertygelsen att en vetenskaplig världsbild är oförenlig med tron på Gud. Det är anmärkningsvärt.

En mycket stor del av den moderna ateismens företrädare, exempelvis Ingemar Hedenius och Richard Dawkins, hävdar att vetenskapligt tänkande – i synnerhet i form av naturvetenskap – är oförenligt med tron på Guds existens, oavsett om det gäller immanenta eller transcendenta gudsföreställningar. Hedenius på sin tid menade att själva gudsbegreppet som sådant är självmotsägande och omöjligt att förena med ”den vetenskapliga världsbilden”. Och Richard Dawkins betraktar vetenskap och religion som varandras direkta motsatser och menar att naturvetenskapen kan användas för att bevisa att det är ytterst osannolikt att Gud existerar. Sturmark å sin sida menar alltså däremot att vetenskapligt tänkande går att förena med ”ett gudsbegrepp som är väldigt transcendent”, där man tänker sig att Gud existerar utanför tid och rum. Det är en viktig punkt, inte minst eftersom sådana gudsuppfattningar är centrala inom både judendom, kristendom och islam.

Personligen är jag inte särskilt överraskad av Christer Sturmarks nya intervju, eftersom vi känner varandra rätt väl och ofta har träffats och diskuterat dessa frågor tillsammans (vilket för övrigt alltid brukar vara roligt och ske i en öppen och trevlig atmosfär). För även om han själv inte tror på Gud, har jag aldrig fått intrycket av att han är en scientist i strikt bemärkelse. Scientister som Dawkins betraktar gudstron som ett slags naturvetenskaplig hypotes som kan vederläggas med enbart rent naturvetenskapliga metoder. Men en sådan direkt linje från naturvetenskap till religion verkar Christer Sturmark inte vara anhängare till. Kanske hänger det ihop med att han är medveten om att även naturvetenskapen bygger på förutsättningar av icke-naturvetenskaplig karaktär, exempelvis av epistemologiskt och metafysiskt slag.

Det ska bli intressant att se vart den svenska religionsdebatten tar vägen nu när Sturmark så tydligt öppnat för en försoning mellan vetenskap och religion, och samtidigt har deklarerat att religionen har en framtid också på våra breddgrader. Hans nya intervju borde kunna bidra till ett öppnare och mer konstruktivt offentligt samtal om den religiösa tron och dess roll framöver.

Ulf Jonsson 2012-10-21

 

Läs Christer Sturmarks egen kommentar på denna länk:

https://www.sturmark.se/?p=1140

 

Se även följande:

Ulf Jonsson: Vatikanens naturvetenskapliga tankesmedja  (Signum 1 / 2011)

Christoffer Skogholt: Från Big bang till hjärnan (Signum 6 / 2008)

Filosofiska rummet, SR P1, söndag 21 okt: Vad ska man tro på?

Filosofiska rummet, SR P1, söndag 14 okt: Livets mening i en sekulär kultur