Sveriges kristna råd mötte jämställdhetsministern

Sveriges kristna råds presidium mötte den 25 februari jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (mp). Mötet var i första hand en uppföljning av en debattartikel Sveriges kristna råd skrev i november, där man påpekade att Barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari ger barn rätt till andlig utveckling. Vid mötet presenterades också den rapport som publicerades den 20 februari, som visar att många kristna ungdomar utsätts för fördomar och kränkningar i svenska skolor.

Foto: Mikael Stjernberg, SKR

Förutom ministern närvarade vid mötet kardinal Anders Arborelius, ärkebiskopen i Svenska kyrkan Antje Jackelén, föreståndaren för Pingst – Fria församlingar i samverkan Daniel Alm samt Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn.

I november 2019 skrev svenska kristna ledare en debattartikel i Dagens Nyheter inför att Barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning. Man påpekade att skrivningarna i konventionen läses i enlighet med skrivningarnas intentioner, så att även barnens andliga utveckling ges bästa förutsättningar. I debattartikeln krävde man också att det tydliggörs hur konventionens artikel 14, om barns religionsfrihet, ska förstås i den svenska kontexten, eftersom det finns en oro för en ensidigt negativ förståelse av religionsfriheten.

Detta ska också sättas i relation till den rapport som också presenterades för ministern, Unga troende i samhället, skriven av teol dr Fredrik Wenell för Sveriges kristna råd. I rapporten (och i många berättelser som under den senaste veckan delats i sociala medier) konstateras att hälften av i en enkätundersökning tillfrågade kristna ungdomar i skolan utsatts för fördomsfulla kommentarer, nedlåtande skämt och dumförklaringar. Särskilt undervisning i religionskunskap och naturvetenskap tycks vara tillfällen då även lärare kan bete sig fördomsfullt och okunnigt. Underlaget för rapporten är litet, men det tycks vara så att katolska och ortodoxa ungdomar i högre grad får stå till svars för kristen tradition och kultur i allmänhet. Okunniga kommentarer som att tro och vetenskap är oförenliga, att troende kristna motsätter sig evolutionsteorin och andra naturvetenskapliga faktum eller att alla kristna läser Bibeln strikt bokstavligt kan komma även från lärare, i strid mot läroplan och mot skolans neutralitet.

Svaren i undersökningen ligger i linje med en avhandling av Karin Kittelman Flensner (Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, Göteborgs universitet 2015), liksom en undersökning som gjorts av religionspedagogen Linda Vikdahl (Det kommer inte på tal – En studie om religiös och kulturell mångfald i grundskolan, Artos Academics 2018). Även inom undervisningen i religionskunskap saknas förståelse för samfundens komplexitet, religion betraktas som någonting som hör historien till, och beskrivningarna av troende är ofta långt ifrån troende elevers egen bild av sitt religiösa liv.

Slutligen berättade Antje Jackelén om kyrkornas arbete för mänskliga rättigheter. Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan och Samiska rådet skrev en parallellrapport i samband med att Sverige senast granskades av FN. Denna rapport belyser bland annat religiöst motiverad diskriminering och hatbrottslighet, och även repatriering av samiska kvarlevor.

Mötet pågick under 45 minuter och är det femte mötet Sveriges kristna råd har med enskilda statsråd under de senaste tio månaderna.

Red. 2020-02-26

Källor för vidare läsning SKR här och DN här (låst för icke-prenumeranter) och SKR här och Svenska kyrkan här 

SKR:s rapport har också kommenterats i dagens Svenska Dagbladet av Josefin Holmström här 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sveriges kristna råds presidium mötte den 25 februari jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (mp). Mötet var i första hand en uppföljning av en debattartikel Sveriges kristna råd skrev i november, där man påpekade att Barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari ger barn rätt till andlig utveckling. Vid mötet presenterades också den rapport som publicerades den 20 februari, som visar att många kristna ungdomar utsätts för fördomar och kränkningar i svenska skolor.

Foto: Mikael Stjernberg, SKR

Förutom ministern närvarade vid mötet kardinal Anders Arborelius, ärkebiskopen i Svenska kyrkan Antje Jackelén, föreståndaren för Pingst – Fria församlingar i samverkan Daniel Alm samt Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn.

I november 2019 skrev svenska kristna ledare en debattartikel i Dagens Nyheter inför att Barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning. Man påpekade att skrivningarna i konventionen läses i enlighet med skrivningarnas intentioner, så att även barnens andliga utveckling ges bästa förutsättningar. I debattartikeln krävde man också att det tydliggörs hur konventionens artikel 14, om barns religionsfrihet, ska förstås i den svenska kontexten, eftersom det finns en oro för en ensidigt negativ förståelse av religionsfriheten.

Detta ska också sättas i relation till den rapport som också presenterades för ministern, Unga troende i samhället, skriven av teol dr Fredrik Wenell för Sveriges kristna råd. I rapporten (och i många berättelser som under den senaste veckan delats i sociala medier) konstateras att hälften av i en enkätundersökning tillfrågade kristna ungdomar i skolan utsatts för fördomsfulla kommentarer, nedlåtande skämt och dumförklaringar. Särskilt undervisning i religionskunskap och naturvetenskap tycks vara tillfällen då även lärare kan bete sig fördomsfullt och okunnigt. Underlaget för rapporten är litet, men det tycks vara så att katolska och ortodoxa ungdomar i högre grad får stå till svars för kristen tradition och kultur i allmänhet. Okunniga kommentarer som att tro och vetenskap är oförenliga, att troende kristna motsätter sig evolutionsteorin och andra naturvetenskapliga faktum eller att alla kristna läser Bibeln strikt bokstavligt kan komma även från lärare, i strid mot läroplan och mot skolans neutralitet.

Svaren i undersökningen ligger i linje med en avhandling av Karin Kittelman Flensner (Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, Göteborgs universitet 2015), liksom en undersökning som gjorts av religionspedagogen Linda Vikdahl (Det kommer inte på tal – En studie om religiös och kulturell mångfald i grundskolan, Artos Academics 2018). Även inom undervisningen i religionskunskap saknas förståelse för samfundens komplexitet, religion betraktas som någonting som hör historien till, och beskrivningarna av troende är ofta långt ifrån troende elevers egen bild av sitt religiösa liv.

Slutligen berättade Antje Jackelén om kyrkornas arbete för mänskliga rättigheter. Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan och Samiska rådet skrev en parallellrapport i samband med att Sverige senast granskades av FN. Denna rapport belyser bland annat religiöst motiverad diskriminering och hatbrottslighet, och även repatriering av samiska kvarlevor.

Mötet pågick under 45 minuter och är det femte mötet Sveriges kristna råd har med enskilda statsråd under de senaste tio månaderna.

Red. 2020-02-26

Källor för vidare läsning SKR här och DN här (låst för icke-prenumeranter) och SKR här och Svenska kyrkan här 

SKR:s rapport har också kommenterats i dagens Svenska Dagbladet av Josefin Holmström här