Synoden: de tio arbetsgruppernas arbete avslutat

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De tio arbetsgrupperna i biskopssynoden avslutade på torsdagen sitt arbete och lämnade sin rapport för diskussion vid torsdagseftermiddagens plenarsammanträde. Av bidragen och diskussionen sammanställs ett slutdokument för röstning på lördagseftermiddagen. Redaktörerna av detta kommer från Europa, USA, Latinamerika och Asien.

Underlaget för de tio arbetsgruppernas arbete utgjordes av den Relatio (redogörelse) som redigerats av synodens relator kardinal Peter Erdö och synodteologen ärkebiskop Bruno Forte, och som sammanfattar första veckans arbete. På grund av det ovanliga och öppet positiva språket i Relatio, till exempel om homosexuella, förkom det också kritik från konservativare deltagare i synoden.

Arbetsgrupperna diskuterade på den katolska världskyrkans viktigaste språk: engelska, franska, spanska och italienska. En av de båda franskspråkiga grupperna leddes av kardinal Christoph Schönborn.

Som Vatikanradion rapporterar överlade grupperna om enskilda begrepp i Relatio och diskuterade förslag till kompletteringar eller strykningar, vilka lagts fram av de omkring 20 deltagarna i gruppen. Utkastet till det slutdokument som det skall röstas om på lördag kommer utgöra underlag för nästa biskopssynod i oktober 2015. Med detta skall formerna för kyrkans framtida pastorala arbete med familjerna slutgiltigt fastställas.

De få informationer om den första synodveckans arbete som nått ut visar att det finns avsevärda meningsskillnader. När Erdö på måndagen sammanfattade debatten under den första veckan följdes det av långa applåder men också med hörbart missnöje. Det påverkade också medierna som talade om en pastoral jordbävning, som om det redan handlade om ett beslut av synoden.

Diskussion om homosexualitet

De afrikanska biskoparna var bekymrade över att internationella organisationer skänker hjälpmedel till fattiga länder som underlättar homosexuellt umgänge, sade biskop Djomo Lola i en intervju med Corriere della Sera. Internationella organisationer skulle kunna ställa som villkor för sitt stöd att man erkände genusteorin eller samkönade livsgemenskaper. ”Och det duger inte”, sade biskopen. Han hänvisade till att det ibland förekommer redan nu.

I en intervju i La Repubblica talade en belgiske kardinalen Godfried Daneels talade för ett begränsat civilrättsligt erkännande av samkönade livsgemenskaper. Den katolska kyrkan erkänner visserligen inte äktenskap mellan homosexuella. När staten ändå ger bestämda rättigheter åt homosexuella partnerskap ”utan att man går så långt att man talar om ett verkligt äktenskap” så är det ”riktigt” att respektera detta.

Den interimistiska redogörelsen i måndags talar med tanke på samkönade livsgemenskaper om ”fall där den ömsesidiga hjälpen ända till offer utgör ett bidrag till partnernas liv”. Också homosexuella skulle kunna bidra med gåvor och kvaliteter i kyrkans liv.

Kathpress 2014-10-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De tio arbetsgrupperna i biskopssynoden avslutade på torsdagen sitt arbete och lämnade sin rapport för diskussion vid torsdagseftermiddagens plenarsammanträde. Av bidragen och diskussionen sammanställs ett slutdokument för röstning på lördagseftermiddagen. Redaktörerna av detta kommer från Europa, USA, Latinamerika och Asien.

Underlaget för de tio arbetsgruppernas arbete utgjordes av den Relatio (redogörelse) som redigerats av synodens relator kardinal Peter Erdö och synodteologen ärkebiskop Bruno Forte, och som sammanfattar första veckans arbete. På grund av det ovanliga och öppet positiva språket i Relatio, till exempel om homosexuella, förkom det också kritik från konservativare deltagare i synoden.

Arbetsgrupperna diskuterade på den katolska världskyrkans viktigaste språk: engelska, franska, spanska och italienska. En av de båda franskspråkiga grupperna leddes av kardinal Christoph Schönborn.

Som Vatikanradion rapporterar överlade grupperna om enskilda begrepp i Relatio och diskuterade förslag till kompletteringar eller strykningar, vilka lagts fram av de omkring 20 deltagarna i gruppen. Utkastet till det slutdokument som det skall röstas om på lördag kommer utgöra underlag för nästa biskopssynod i oktober 2015. Med detta skall formerna för kyrkans framtida pastorala arbete med familjerna slutgiltigt fastställas.

De få informationer om den första synodveckans arbete som nått ut visar att det finns avsevärda meningsskillnader. När Erdö på måndagen sammanfattade debatten under den första veckan följdes det av långa applåder men också med hörbart missnöje. Det påverkade också medierna som talade om en pastoral jordbävning, som om det redan handlade om ett beslut av synoden.

Diskussion om homosexualitet

De afrikanska biskoparna var bekymrade över att internationella organisationer skänker hjälpmedel till fattiga länder som underlättar homosexuellt umgänge, sade biskop Djomo Lola i en intervju med Corriere della Sera. Internationella organisationer skulle kunna ställa som villkor för sitt stöd att man erkände genusteorin eller samkönade livsgemenskaper. ”Och det duger inte”, sade biskopen. Han hänvisade till att det ibland förekommer redan nu.

I en intervju i La Repubblica talade en belgiske kardinalen Godfried Daneels talade för ett begränsat civilrättsligt erkännande av samkönade livsgemenskaper. Den katolska kyrkan erkänner visserligen inte äktenskap mellan homosexuella. När staten ändå ger bestämda rättigheter åt homosexuella partnerskap ”utan att man går så långt att man talar om ett verkligt äktenskap” så är det ”riktigt” att respektera detta.

Den interimistiska redogörelsen i måndags talar med tanke på samkönade livsgemenskaper om ”fall där den ömsesidiga hjälpen ända till offer utgör ett bidrag till partnernas liv”. Också homosexuella skulle kunna bidra med gåvor och kvaliteter i kyrkans liv.

Kathpress 2014-10-16