abort

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av CHRISTOFFER WEDEBRAND Föreliggande artikel har en mycket gedigen notapparat, som av utrymmesskäl inte togs med i papperstidningen utan endast här. Ena stunden rockar vi sockorna för våra medmänniskor med...
Ett intressant samtal om abort värt att lyssna på fördes i kulturpanelen i Sveriges Radio den 7 augusti. Programmet med titeln ”Varför behöver vi ett öppnare samtal om aborter?” kan...
Den 77-åriga katolska ordenskvinnan Simone Campbell, som är känd för sitt arbete för social rättvisa, ha mottagit USA:s högsta civila förtjänsttecken. Tillsammans med sexton andra personer inom politik, sport, underhållning...
Efter gårdagens beslut av Högsta domstolen i USA om abortfrågan har Påvliga Livsakademin i Vatikanen offentliggjort en kommentar där man bland annat lyfter fram följande punkter: Det faktum att ett...
Efter en gravid kvinnas död på ett sjukhus i Polen protesterade även på söndagskvällen tusentals människor i flera av landets städer mot det nästan totala förbudet mot abort. I den...
Gäst i det nya avsnittet av Signumpodden är juristen Ruth Nordström, som nyligen kommit ut med boken Till de utsattas försvar. Tillsammans med sina kollegor på Skandinaviska människorättsadvokaterna arbetar Ruth...
I 70 städer i Mexiko ägde på söndagen den 3 oktober protestmarscher rum under mottot ”För kvinnorna och för livet”, för skydd av livet och mot det senaste domstolsbeslutet om...
Katolska politiker i Skottland har protesterat häftigt mot de nya abortlagarna i landet. Genom att även fortsättningsvis tillåta medicinsk abort i det egna hemmet ”trampas demokratin under fötterna”, framhöll Anthony...
USA:s katolska biskopar är oeniga när det gäller hanteringen av katolska politiker som stödjer abort. Troskongregationens prefekt Ladaria menar att det planerade biskopsuttalandet inte får ge intryck av ”att enbart...
av BERNADETTA MAJERCZYK Abort tas ofta upp i medierna i olika sammanhang, så även de senaste veckorna. När något land i världen förändrar sin abortlagstiftning – nyligen i Argentina till exempel...
Förre amerikanske vicepresidenten Joe Biden bekräftade sitt stöd för skattefinansierade aborter utan övre tidsgräns i söndagskvällens tevedebatt med senator Bernie Sanders, motståndaren i demokraternas pågående primärval. Det var när Biden...
Katolikers syn på om abort, homosexualitet och eutanasi går att rättfärdiga har, enligt en ny forskningsrapport, rört sig i mer liberal riktning. Rapporten kommer från ett forskningsprojekt grundat av Arts...