Tagged 'äktenskap'

Familjesynoden: viktig text från arbetsgrupp

Biskopssynoden om familjen arbetar sedan några dagar tillbaka i 13 smågrupper. I onsdags den 14 oktober offentliggjordes den tyskspråkiga gruppens reflektioner i rapporten Relatio – Circulus Germanicus. Denna rapport förväntas bli ett viktigt underlag när synoden så småningom sammanställer den…

En oförlåtlig synd?

av ANDERS PILTZ – Det är inte rimligt att äktenskapligt haveri ska vara den enda synd som inte går att förlåta. I princip är saken klar: Jesus undervisar otvetydigt om äktenskapets oupplöslighet. Föreningen av man och kvinna till ”ett kött” avspeglar…

Snabba annulleringar gratis

av ULF JONSSON I den katolska kyrkan förekommer inga skilsmässor. Den katolik som är gift lever i ett äktenskap som är oupplösligt och som varar till livets slut. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli,…

Konfliktämnen

av BERND HAGENKORD Frånskilda som gift om sig: att det är ett viktigt tema vet nästan alla som intresserar sig för biskopssynodens frågor. Synoden kommer dock inte att låta sig trängas in i detta enda hörn. Och det handlar inte…

Kardinalsdebatten inför synoden går vidare

Kardinal Gerhard Müller, prefekt för Troskongregationen i Vatikanen, har sagt till en fransk tidskrift att den katolska läran eller tillämpningen av den i frågor om äktenskap och familj inte är upp till de nationella biskopskonferenserna att avgöra: ”Det är en…

Äktenskap på nya premisser

av ERIK ÅKERLUND – De flesta äktenskap som ingås i Sverige är inte vad den katolska kyrkan menar med äktenskap. Det bör hon också erkänna i praktiken och inte anta något annat. En spade är en spade. Men ett äktenskap är…

Biskopssynoden om familjen

av ULRICH RUH – Hur ser läget ut inför den synodala processen om äktenskap och familj som ska börja i oktober? Synodsekretariatet i Vatikanen, under ledning av kardinal Lorenzo Baldisseri, prövar ovanliga metoder i förberedelserna inför den extrainkallade biskopssynod som ska…