Andra Vatikankonciliet

Filter

Datumintervall
av HEINZ WERNER WESSLER Redan i första stycket av Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution Lumen gentium ses kyrkan som ”ett slags sakrament [i Kristus], dvs. tecken och redskap, både för den...
av MICHAEL WALSH Hans oupphörliga kyrkokritik fick Vatikanen att censurera honom, men ändå var Hans Küng, som dog den 6 april, en av de mest inflytelserika katolska teologerna under 1900-talet....
av ANDERS PILTZ Det hände sig att påven Johannes XXIII besökte dominikanernas generalmästare i dennes tjänsterum på Aventinen, en av Roms kullar med magnifik utsikt över staden. Efter att en...
av ANDERS PILTZ Rackarliv på ålderdomshem – åldringar stör pojkars motorcykelåkning med psalmboksprassel. Jag erinrar mig denna rubrik ur en gammal Blandaren efter att ha hört och läst opinionsbildare i...
Vatikanen har gått in för digitalisering av kyrkomusiken: i Peterskyrkan klingar numera ofta vid stora högtider ett digitalt instrument i stället för den traditionella piporgeln. Efter den första insatsen på...
Den tidigare påven Paulus VI, på Petri stol mellan 1963 och 1978, som saligförklarades av nuvarande påven Franciskus i oktober 2014, kan komma att bli helgonförklarad under 2018. Det kommer...
Förhållandet mellan dialog och förkunnelse respektive Jesu Kristus som unik frälsare, dessa var huvudämnena i den inledande föreläsningen under den internationella konferensen om religionsteologi (International Conference on Theology of Religions....
av STEN HIDAL Det har kommit ett motu proprio, en påvlig förordning, med titeln Magnum principium, som reglerar arbetsgången för översättning av liturgiska texter. Enligt denna förordning skall huvudansvaret för...
När texterna i den katolska liturgin översätts till de olika ländernas språk eller när tidigare översättningar bearbetas, så skall detta i framtiden ske utan ett omfattande ingripande från Rom. Detta...
Den internationella organisationen International Marian Association, en grupp som består av mer än 100 katolska teologer, biskopar, präster, ordensfolk och lekfolk runt om i världen, har tidigare under januari skickat...
Som en uppföljning av det löfte påven Franciskus gav i maj i år har han tillsatt en kommission med uppdrag att studera införandet av kvinnliga diakoner, vilket skulle vara en...
För första gången sedan Andra Vatikankonciliet för 50 år sedan uttalade en förändrad katolsk hållning gentemot judendomen och det judiska folket har en grupp ortodoxa rabbiner publicerat ett uttalande som...