Tagged 'Andra Vatikankonciliet'

Ny, elektronisk orgel i Peterskyrkan

Vatikanen har gått in för digitalisering av kyrkomusiken: i Peterskyrkan klingar numera ofta vid stora högtider ett digitalt instrument i stället för den traditionella piporgeln. Efter den första insatsen på julaftonen ackompanjerades påvens högtidliga vesper vid årets slut på en…

Paulus VI kan bli helgonförklarad under 2018

Den tidigare påven Paulus VI, på Petri stol mellan 1963 och 1978, som saligförklarades av nuvarande påven Franciskus i oktober 2014, kan komma att bli helgonförklarad under 2018. Det kommer möjligen att ske under biskopssynoden som ska äga rum i…

Formellt förslag om ny titel för Maria

Den internationella organisationen International Marian Association, en grupp som består av mer än 100 katolska teologer, biskopar, präster, ordensfolk och lekfolk runt om i världen, har tidigare under januari skickat en formell begäran till påven Franciskus om att Jungfru Maria…