Arbete

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av CHARLOTTA LEVAY Den katolska kyrkans sociallära handlar om kristen tro tillämpad på samhället, med fokus på hur troende och kyrkan som helhet ska förhålla sig i aktuella frågor. Alltsedan...
av JOHN SJÖGREN Inget är som vanligt denna vår. Idag, den 1 maj, fylls i vanliga fall gator och torg av representanter för arbetarrörelsen, som håller tal och demonstrerar för...
av FREDRIK HEIDING Idén lär ha funnits i decennier och nu har projektet rotts i land. Alla dokument som hör till den katolska kyrkans sociallära har getts ut i svensk...
Av CHARLOTTA LEVAY – Vi skulle vinna på att släppa fixeringen vid lönearbete och tänka friare kring arbete. Arbetet upptar en stor del av de flesta vuxnas liv. Många lägger ned...
av GÖRAN GREIDER Jag vet inte hur många gånger jag blivit nästan påhoppad, i en anklagande ton, för att jag är så produktiv som skribent. Varför arbetar du så mycket?...
Ordföranden för Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax, kardinal Peter Turkson, och vice fraktionsledare i EVP (Europeiska folkpartiet), Othmar Karas, betonade i Bryssel den 22 september att...