Tagged 'befrielseteologin'

Befrielseteologin 50 år – ny bok om Gutiérrez klassiker

Den från Lima, Peru, 1928 stammande teologen, prästen och ordensmannen Gustavo Gutiérrez, anses som den ledande gestalten i den av läroämbetet omstridda, men i Latinamerika framgångsrika befrielseteologin. Ett halvt århundrade efter dess tillkomst har det numera till standardverk accepterade Teología…