BOSE

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Påven Franciskus gratulerade den norditalienska ekumeniska gemenskapen Bose till dess 50-åriga verksamhet. Denna gemenskap har ”ett särskilt engagemang för att bereda vägen för de kristna kyrkornas enhet” skriver han till...
Med anledning av det i december förra året påbörjade kyrkliga och civila firandet av kejsar Konstantinjubileet besöker också ortodoxins överhuvud, patriark Bartolomaios I av Konstantinopel, den norditalienska metropolen. Hans besök...
KLAUS MISGELD Att röra sig i det offentliga rummet innebär att bli utsatt för allt starkare optiska och akustiska påfrestningar: optisk och akustisk nedsmutsning, skulle man kunna säga. Men det...