Catharina Broomé

Filter

Datumintervall
Datumintervall
BROOMÉ, CATHARINA I mars 1976 inbjöd Sigtunastiftelsen till en konferens om ekumenisk psalmbok. Initiativet kom från Svenska kyrkan och Svenska Missionsfärbundet och hade även föregåtts av samtal mellan katolska kyrkan...
BROOMÉ, CATHARINA I fastetidens liturgi ingår en rad gammaltestamentliga texter som förebådar slutdramat i Jesu liv. De utgör givetvis ett urval. Bland det som inte ingår i detta liturgiska urval...