Chile

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Chiles vänsterpresident Gabriel Boric har riktat skarp kritik mot ännu en mordbrand mot en kyrka. Ingenting motiverar att bränna ner en kyrka eller skola, uttryckte Boric, enligt lokala medierapporter på...
Den kris som har uppstått vid den peruansk-chilenska gränsen på grund av den stora tillströmningen av migranter utan giltiga dokument betraktas med stor oro av de peruanska biskoparna. I en...
I Chile har återigen en kyrka stuckits i brand. Den katolska kyrkan i återvunnet trä, som hade uppförts år 1953, finns i den oroliga provinsen La Araucanía och förvaltas av...
av JOHANNES JÖRGENSEN Initiativet till att ta fram en ny konstitution i Chile skedde mot bakgrund av massiva sociala protester som krävde ett rättvisare samhälle. Dessutom råder undantagstillstånd i Mapuchefolkets traditionella...
Efter att migranter från Venezuela överfallits har jesuiternas flyktinghjälp JRS i Chile påbörjat en ny kampanj. Kampanjen som går under namnet ”Byt perspektiv” vill uppmana människor att försöka sätta sig...
Caritas i Argentina arbetar för högtryck med att öka sina ansträngningar att dela ut livsmedel till den fattigare delen av befolkningen. ”På senare tid har vi med 50 procent behövt...
I Chile har ännu en historisk kyrka brunnit ned till grunden. Enligt lokala massmedieuppgifter på torsdagen hade det dagen innan utbrutit en brand i kyrkan San Francisco i den sydchilenska...
För första gången har har en påve vänt sig till hela kyrkan med ett brev om hanteringen av de sexuella övergreppen. I det knappt fyra sidor långa brevet som publicerades...
Påven Franciskus har accepterat avskedsansökningarna från ytterligare två chilenska biskopar. Enligt vad Vatikanen uppgav under torsdagen rör det sig om biskop Alejandro Goić Karmelić (78 år) från Rancagua och biskop...
Påven Franciskus har accepterat avskedsansökan från tre chilenska biskopar som en följd av sexuella övergrepp och bristfällig hantering av dessa. Det uppger den katolska nätportalen Aciprensa. Det rör sig om...
Den 1–3 juni kommer påven Franciskus att träffa ytterligare en grupp av offer för övergreppsskandalen i Chile. Det handlar om fem präster från kretsen kring den dömde prästen Fernando Karadima,...
Påven Franciskus tar vid kommande veckoslut emot offer för övergrepp från Chile. De tre männen – Juan Carlos Cruz, James Hamilton och José Andrés Murillo – är under flera dagar...