COB (Central Workers of Bolivia)

Filter

Datumintervall
Datumintervall
”Vid upprepade tillfällen har den katolska kyrkan fördömt användningen av våld, våld är onödigt och strider mot människans värdighet och varje persons utövande av grundläggande rättigheter /…/ En ansvarig dialog...