Cor unum

Filter

Datumintervall
Den katolska kyrkan i Ukraina förbereder sig på fördelningen av den kollekt över hela Europa som påven Franciskus uppmanat till. Minst 1,5 miljoner människor kommer att få del av kollekten,...
Vatikanen har kallat till ett Caritas-möte nu på torsdag, den 17 september, för att diskutera den humanitära krisen i Syrien och Irak. Företrädare för 30 av de katolska hjälporganisationer som...
Från och med måndag sammanträder det av påven Franciskus utsedda kardinalsrådet för att diskutera en reform av kurian. Då torde åter överläggningar om den framtida formen och det framtida arbetssättet...