Dagen

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Frågan om vilka regler som bör gälla för firandet av gudstjänster under coronapandemin diskuteras livligt inom trossamfunden runt om i landet. Och det finns olika uppfattningar om vad det innebär...
Tidningen Dagen har publicerat en artikel med titeln ”Satsa på rötter i stället för likes” av jesuitpater Dominik Terstriep, kyrkoherde i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm. I artikeln skildras...
av ULF JONSSON  Fem svenskkyrkliga präster i Stockholm publicerade i förra veckan en debattartikel i Dagens Nyheter under rubriken Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner. Bakgrunden till texten...
av ULF JONSSON Den debattartikel som vi, elva katolska forskare, publicerade i Dagen 10/9 med anledning av Uppsala stifts firande av upprättandet av ärkestiftet för 850 år sedan har väckt...
Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) och tidningen Dagen arrangerade onsdagen den 4 juni i Stockholm en seminariedag på temat ”Evangeliskt och katolskt”. Man inbjöd till reflexion kring frågorna: Vad har evangeliska...
Stockholms katolska stift (katolska kyrkan i Sverige) köper Sätrakyrkan i Stockholm. Den har hittills tillhört Skärholmens församling, Svenska kyrkan. Mer om detta finns att läsa i nätupplagan av tidningen Dagen....
Påsken är som bekant en av årets allra största kristna högtider. Men under den gångna påskhelgen har programmen om det kristna påskfirandet i stor utsträckning lyst med sin frånvaro i...