Den arabiska våren

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Justitia et Pax, den katolska kommissionen för rättvisa och fred, håller sin årliga konferens på Malta 14–18 september. Situationen knappt två år efter ”den arabiska våren” är huvudämnet. Representanter från...
Den nya sekreteraren för det Påvliga rådet för interreligiös dialog, prästen Miguel Ayuso, har talat på en internationell interreligiös konferens i Istanbul, Turkiet. Konferensens teman fokuserade på muslimska och kristna...
Den arabiska våren, uppsvinget för politisk Islam och – medaljens baksida – hoten mot skyddet av religiösa minoriteter är temata som just nu diskuteras i den kända italienska badorten Rimini....