den helige Franciskus av Assisi

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Egentligen skulle han inte göra några resor, i alla fall inte så många. Och den som iakttog påven Franciskus under den senaste resan till Kazakstan kunde föreställa sig hur stora...
För 800 år sedan träffades den helige Franciskus av Assisi och sultanen Al-Kamil i Egypten. Deras möte och diskussion resulterade i fred och vänskap. Under förra året har detta åttahundraårsjubileum...
Påven Franciskus nya miljöencyklika, Laudato si (Lovad vare du), offentliggjordes vid lunchtid i Rom i dag, torsdagen den 18 juni. Encyklikan är en kraftfull uppmaning till omtänkande, ”ekologisk omvändelse” och...
Påvens miljöencyklika Laudato si kommer, som tidigare varit känt, att presenteras nu på torsdag den 18 juni. Vid en audiens för präster i Rom på måndagen sade påven Franciskus att...