Dieter Graumann

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Påven Benedictus XVI lovordade förhållandet mellan den katolska kyrkan och judarna i Tyskland och framhöll det nära förhållandet mellan de båda trosgemenskaperna. Vid ett möte med representanter för de tyska...