ekumenik

Filter

Datumintervall
av PAULIUS V. SUBACIUS Det finns knappast något modernt samhälle som inte präglas av en motsättning mellan vad folk säger om sin tro och de religiösa vanor som de faktiskt...
av MAGDALENA DAHLBORG Två väldigt olika möten mellan Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan har genomförts under de senaste veckorna: samtalsgrupper har redovisat sina samtal, och samtalsdagar har genomförts i...
av RANIERO CANTALAMESSA O.F.M. Cap. Nedanstående text är ett föredrag som kapucinbrodern Raniero Cantalamessa höll under fastetiden 2017. Cantalamessa är sedan 1980 det påvliga hushållets predikant. Föredraget hölls i påven...
av MAGDALENA DAHLBORG Reformationsminnesåret går mot sitt slut, och därmed väcks behovet av att stanna upp och reflektera över relationen mellan Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan, en relation som...
av ANGELA AMBROGETTI, ACI Stampa Ambrogetti: Din utnämning till kardinal fick stor uppmärksamhet i svenska medier. Och du blev tillfrågad att bli programledare för det populära radioprogrammet ”Sommar”. Vad kan...
Den i Kairo verksamme dominikanpatern Amir Jaje betecknar påven Franciskus Egyptenresa som en stor framgång. ”Han ville läka gamla sår,  och det lyckades han med. Man kan säga att muslimerna...
Kardinal Kurt Koch, prefekt för Vatikanens Enhetsråd, har höga förväntningar inför påven Franciskus besök i Egypten. Kardinalen hoppas på substantiella framsteg i dialogen med såväl den koptiska kyrkan som islam....
av KLEMENS ÅKERBLOM Ungdomar mellan 10 och 25 år samlades i Livets Ords rymliga och färgglada lokaler under fredagskvällen den 17 mars för att ta steg i riktning mot och...
Påven Franciskus uppmanade under måndagen kyrkorna i Tyskland att inte förtröttas i ekumeniken. Ledande företrädare för två största kyrkorna bjöd vid den stora ekumeniska audiensen i Vatikanen gemensamt in Franciskus...
På nyårsdagen firade företrädare för samtliga kyrkor i Aleppo, där det nyligen utkämpades strider, en gemensam bönegudstjänst för fred. Den syrisk-ortodoxe patriarken Ignatius Aphrem II, den maronitiske biskopen Joseph Tobji,...
av PHILIP GEISTER – Kanske blir insikten om vår oförmåga att av egen kraft skapa kristen enhet den bestående frukten av reformationsminnet. Förväntningarna inför högtidlighållandet av reformationsminnet i slutet av oktober...
av OLLE BRANDT – Tankar kring en helgonförklaring. Vad var det egentligen som hände när påven Franciskus helgonförklarade Maria Elisabeth Hesselblad under en mässa på Petersplatsen den 5 juni? Den katolske...

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)