Tagged 'El Salvador'

Kyrklig kamp om ny vattenlag i El Salvador

Kyrkan i El Salvador har i debatten om en planerad vattenlag kungjort sitt motstånd. ”Om lagen inte blir som vi hade tänkt oss kommer kampen att gå vidare”, sade kardinal Gregorio Rosa Chávez, hjälpbiskop i San Salvador, enligt dagstidningen El…

Migranter i USA – Många resor, en familj

Inför ”National Migration Week”, som USA:s biskopskonferens USCCB uppmärksammat sedan ett halvt sekel tillbaka, vill USA:s katolska biskopar inom temat Många resor, en familj påminna om två saker: För det första att väldigt många familjer i Förenta staterna har migrerat…