embryonala stamceller

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Påven Franciskus sade i ett anförande i Vatikanen på torsdagen att det inte finns något förväntat resultat som kan motivera att mänskliga embryon används i vetenskapliga experiment – inte ens det...
Ledande stamcellsforskare från hela världen möts i Vatikanen på onsdag i en konferens om de perspektiv som öppnas för terapi med adulta stamceller. Mötet som skall pågå under tre dagar...
De tyska biskoparna har i huvudsak välkomnat utslaget i domstolen i Karlsruhe i ett patentärende som gäller embryonala stamceller men man har också framfört kritik. Avgörandet i tisdags är ”en...
Den europeiska katolska EU-biskopskommissionen ComECE välkomnar att Nobelpriset i fysiologi eller medicin i år tilldelas John B. Gurdon (University of Cambridge) och Shinya Yamanaka (Kyoto-universitetet). ComECE i Bryssel betecknar detta...