Tagged 'embryonala stamceller'

Vatikanen arrangerar kongress om adulta stamceller

Ledande stamcellsforskare från hela världen möts i Vatikanen på onsdag i en konferens om de perspektiv som öppnas för terapi med adulta stamceller. Mötet som skall pågå under tre dagar har rubriken: ”Regenerativ medicin. En genomgripande omvandling inom vetenskap och…

Katolska synpunkter på tyskt stamcellspatent

De tyska biskoparna har i huvudsak välkomnat utslaget i domstolen i Karlsruhe i ett patentärende som gäller embryonala stamceller men man har också framfört kritik. Avgörandet i tisdags är ”en signal för att skydda liv”, säger ordföranden i den tyska…

Katolska röster välkomnar Nobelpris i medicin

Den europeiska katolska EU-biskopskommissionen ComECE välkomnar att Nobelpriset i fysiologi eller medicin i år tilldelas John B. Gurdon (University of Cambridge) och Shinya Yamanaka (Kyoto-universitetet). ComECE i Bryssel betecknar detta som en ”milstolpe”. I och med detta erkänns den nyckelroll…