eukaristi

Filter

Datumintervall
Söndagen den 5 september öppnade den internationella eukaristiska kongressen i Budapest. Det är den femtioandra i ordningen, där den första anordnades i Frankrike 1881, i staden Lille. Under dessa 150...
Nästa eukaristiska världskongress kommer att äga rum den 5– 12 september 2021 i Budapest. Detta redan kungjorda datum bekräftade påven personligen vid middagsbönen på söndagen. Därvid manade han till andlig...
av BERND HAGENKORD Kanske blev frestelsen helt enkelt alltför stor. En katolsk internetportal (www.katholisch.de) började sin rapport om den ekumeniska gudstjänsten i Lund med följande sats: ”Påven Franciskus undertecknade i...
av STEN HIDAL I Signum nr 4/2015 finner vi rubriken ”Eukaristin – enhetens sakrament? En rapport från en ekumenisk konferens i Bjärka Säby”. Rapporten belyser det glädjande faktum att en...
av HELENA BODIN – Från en ekumenisk konferens i Bjärka-Säby.   Sedan några år tillbaka bjuder Johannesakademin och Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby under Peter Halldorfs ledning in till ekumeniska seminarier vid...
Vid ett möte i Freiburg på lördagen, den 24 september, med företrädare för de ortodoxa och orientalisk-ortodoxa kyrkorna framhöll påven Benedictus XVI den särskilda närhet som råder mellan katoliker och...