Tagged 'europeiska akademin för vetenskap'

Europeiska vetenskapsakademins toleransringar

Den europeiska akademin för vetenskap och konst har för första gången delat ut ”toleransringar” till tre personer från de abrahamitiska religionerna. Dessa ringar överlämnades i kejsarsalen i Frankfurt till kardinal Karl Lehmann, Lord George Weidenfeld och Zaki Anwar Nusseibeh. Den…