Tagged 'Evangelii gaudium'

Ekonom försonar påven med marknadsekonomin

Några av de hårdaste kritiska yttrandena om påven Franciskus har kommit från personer som är upprörda över hans kritik mot det globala kapitalistiska systemet. Från hans förkastande av ”nedsippringsekonomi” i den apostoliska skrivelsen Evangelii gaudium (”Evangeliets glädje”) till hans anklagelse…

Franska biskopar uppmanar till insats för fattiga

De katolska biskoparna i Frankrike har uppmanat till större insats för fattiga. Ordföranden i den franska biskopskonferensen, Georges Pontier [bilden], manade vid avslutningen av den årliga plenarförsamlingen av biskoparna, som ägde rum från tisdag till söndag i Lourdes, till mera…

Encyklika om ekologi på gång

Vatikanens talesperson, Federico Lombardi bekräftade i fredags att påven arbetar på en text om ”Människans ekologi”. Saken hade redan tidigare nämnts av Frankrikes president, François Hollande, i samband med dennes möte med påven. Påven Franciskus arbetar med en text som…

Vatikanradions reflektion över Evangelii gaudium

Thomas Idergard har för Vatikanradions skandinaviska redaktions räkning bidragit med en reflektion över påven Franciskus apostoliska skrivelse Evangelii gaudium. Du kan läsa artikeln (”Påven Franciskus, hans program och den katolska socialläran – vad kan en läsning av ”Evangelii Gaudium” säga…

Påven Franciskus förtydligar

Vatikanradions skandinaviska redaktion har översatt delar av den intervju som påven Franciskus gav strax före jul i den italienska dagstidningen La Stampas webbedition Vatican Insider. Här förtydligar påven sin syn på kommunion för frånskilda omgifta katoliker och bemöter några kommentarer som…

Kritik mot påvens ekonomiska analys

I sin ledare i Svenska Dagbladet 4 januari (En påve på villovägar) uttrycker Mauricio Rojas kritiska synpunkter mot den syn på världsekonomin som påven Franciskus beskriver i den apostoliska förmaningen Evangelii gaudium. Red. Signum 2014-01-06 https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/en-pave-pa-villovagar_8867588.svd