Evangelii gaudium

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ärkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols, har försäkrat den nya premiärministern Liz Truss om sina böner, och han åberopade katolska socialläran som grund för ett svar på levnadskostnadskrisen. På biskoparnas...
Påvens kardinalsråd (K9) diskuterade vid sitt senaste möte framför allt frågor om decentralisering, personal och kostnadsbegränsningar. Enligt vad Vatikanens talesperson Greg Burke meddelade under onsdagen, har diskussionerna också handlat om...
Några av de hårdaste kritiska yttrandena om påven Franciskus har kommit från personer som är upprörda över hans kritik mot det globala kapitalistiska systemet. Från hans förkastande av ”nedsippringsekonomi” i...
De katolska biskoparna i Frankrike har uppmanat till större insats för fattiga. Ordföranden i den franska biskopskonferensen, Georges Pontier [bilden], manade vid avslutningen av den årliga plenarförsamlingen av biskoparna, som...
Den skotska International Aid Fund (SCIAF) har uppmanat regeringar att starkare engagera sig för dem som lever i fattigdom, och i en rapport uppmanar den samtidigt till större transparens och...
av HENRIK ALBERIUS & FREDRIK HEIDING – Påven Franciskus om utanförskap och marknadsekonomi. Den brasilianske ärkebiskopen Hélder Câmara sade en gång underfundigt och möjligen uppgivet: ”När jag hjälper de fattiga kallar...
Vatikanens talesperson, Federico Lombardi bekräftade i fredags att påven arbetar på en text om ”Människans ekologi”. Saken hade redan tidigare nämnts av Frankrikes president, François Hollande, i samband med dennes...
Thomas Idergard har för Vatikanradions skandinaviska redaktions räkning bidragit med en reflektion över påven Franciskus apostoliska skrivelse Evangelii gaudium. Du kan läsa artikeln (”Påven Franciskus, hans program och den katolska...
Vatikanradions skandinaviska redaktion har översatt delar av den intervju som påven Franciskus gav strax före jul i den italienska dagstidningen La Stampas webbedition Vatican Insider. Här förtydligar påven sin syn på...
I sin ledare i Svenska Dagbladet 4 januari (En påve på villovägar) uttrycker Mauricio Rojas kritiska synpunkter mot den syn på världsekonomin som påven Franciskus beskriver i den apostoliska förmaningen Evangelii...
Under 2013 har minst 70 000 människor dödats på grund av sin kristna tro. Det säger den erkände italienske sociologen Massimo Introvigne till Vatikanradion. Introvigne är baserad i Turin och koordinerar...
av FREDRIK HEIDING Påven Franciskus helgonförklarade i går en av de första jesuiterna, Pierre Favre (1506–1546). Tillsammans med Ignatius av Loyola, Francisco Xavier och sju andra män grundade han Jesuitorden...