finanskris

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Portugals katolska biskopar har uttryckt en ”djup oro” över de försämrade ekonomiska förhållanden i landet och har uppmanat regeringen att i sin åtstramningspolitik visa större omsorg om det gemensamma bästa. Sägande...
Chefen för den franska finansinspektionen, Pierre Jouyet kräver ett trovärdigt näringslivsprogram som en väg ut ur krisen. Ett sådant program måste gå längre än de sparbeting som marknader och internationella...