Tagged 'Frankrike'

Så röstade Frankrikes katoliker

Enligt en enkät vid söndagens avgörande omgång i presidentvalet röstade praktiserande katoliker i Frankrike i större utsträckning än den genomsnittliga väljaren på den sittande presidenten Emmanuel Macron, och i mindre utsträckning på den högerextrema Marine Le Pen. Enligt en studie…

Nöden ökar i Frankrike

Rapporten ˮHunger efter värdighetˮ, efter namnet på den enkät som genomfördes av Secours Catholique [katolsk biståndsorganisation, övers. anm.] och offentliggjordes nu i november, riktar i år strålkastarljuset mot det oroande faktum att flera miljoner fransyskor och fransmän har svårt att…

President Macron besöker påven

Nästkommande fredag (26 november) kommer Frankrikes president Emmanuel Macron få en privat audiens med påve Franciskus, enligt uppgifter från Élyséepalatset. Strax efter G20-mötet i Rom bad Paris, enligt vad den franska tidningen La Croix rapporterar, om att få till stånd…

Sauve: ingen koppling mellan celibat och övergrepp

Jean-Marc Sauve, chef för den oberoende kommission (Ciase) som undersökte övergrepp inom den franska katolska kyrkan, ser inget orsakssamband mellan prästers plikt att leva ogifta och sexuella övergrepp. ”Möjligtvis har det funnits orimliga föreställningar om celibatet som har gjort det…

100 år av diplomatiska relationer mellan Paris och Vatikanen

Med anledning av 100-årsminnet av att de diplomatiska relationerna mellan Frankrike och Heliga stolen återupptogs, möttes Frankrikes premiärminister och Heliga stolens statssekreterare i Villa Bonaparte [säte för Frankrikes ambassad vid Heliga stolen] för ett rundabordssamtal på denna minnesdag. De underströk…

Påven Franciskus: ”Detta är en vanärans dag”

Under onsdagens allmänna audiens uppehöll sig påven vid den uppmärksammande rapporten från kommissoinen CIASE, offentliggjord i går den 5 oktober, om sexuella övergrepp mot minderåriga i kyrkan i Frankrike. Offentliggörande av rapporten från CIASE följdes uppmärksamt från Vatikanen, särskilt inom…

Rapport om övergrepp i Frankrike offentliggjord  

Efter nästan tre års arbete offentliggjorde Ciase, den oberoende kommission för sexuella övergrepp inom kyrkan, sin rapport tisdagen 5 oktober. Rapporten som utarbetats under ledning av Jean-Marc Sauvé omfattar nästan fem hundra sidor och över två tusen sidor bilagor. Den…

Påvens reaktioner på Ciaserapporten

”Den helige fadern informerades om resultatet av Ciaserapporten [Ciase: den oberoende kommission som fick i uppdrag att granska förekomsten av sexuella övergrepp i katolska kyrkan i Frankrike] i samband med sitt möte häromdagen med de franska biskoparna på ad limina-besök….